Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Metódy čítania Biblie s porozumením

  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. 

   

  V piatok a v sobotu 16. a 17. marca 2018 sa v Žiline uskutočnilo vzdelávanie pre učiteľov náboženstva - katechétov. Účastníkov vzdelávania v programe "Metódy čítania Biblie s porozumením" čakala dvojdňová práca so Svätým písmom. Vzdelávanie otvoril metodik KPKC dr. Roman Vitko a lektorom vzdelávania bol biblista doc. Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vzdelávania sa zúčastnilo 35 frekventantov.

   

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti čitateľských stratégií a čítania Biblie s porozumením na základných a stredných školách.

   

  Vzdelávanie ponúkame všetkým katechétom v rámci permanentnej formácie. Cieľom je zvyšovanie efektívnosti práce a rozvoj kľúčových kompetencií.