Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Celodiecézny katechetický deň 28. 08. 2020

  Pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Celodiecézny katechetický deň.

  Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

   

  Program:

  09:00 h Slávnostná svätá omša - Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - žilinský biskup

  10:00 h Prednáška

  11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2020/2021

  12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

 • HODNOTENIE (nielen) V DOBE KORONY

   

 • AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

   „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

   

 • Zmysluplné domáce a online vzdelávanie

  Webinár je súčasťou vzdelávacej aktivity Magickí učitelia online. Informácie o ďalších webinároch nájdete na www.komenskehoinstitut.sk/webinare alebo facebookovej stránke Komenského inštitút. 

   

 • Pracovné zošity z náboženskej výchovy v pdf.

  Vydavateľstvo Don Bosco na základe podnetov, s ktorými sa na nich obracali rodičia a rovnako i učitelia náboženstva, umožnilo a sprístupnilo niektoré časti pracovných zošitov a tieto sú k dispozícií na používanie.

  Dajú sa stiahnuť a vytlačiť z pdf formátu.

  Materiály nájdete kliknutím na odkaz /klikni/

 • Video - katechézy

  Milí hlásatelia radostnej zvesti, v rámci farskej katechézy nájdete na našej stránke katechézy pre mladých a birmovancov, ktoré pozostávajú z krátkeho videa. Obsahovo sú zamerané v tomto čase na vzťah Boh a ja - moja viera. Video je tvorené s pomocou metodického materiálu s názvom Spoločne objavujme DAR - 2. diel.

  Téma: Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí (str. 89 - 104)