Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU

 

»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

 

 

 

 

 

 

 

 

 • STOPY SDM

  Čo v nás zanechali SDM? A čo po sebe zanecháme my?

  Po Čistom a Milosrdnom roku vás pozývame nanovo sa zoznámiť so slovami, ktoré nám povedal pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove.

  Nr. 1: Mladí na dôchodku

  "Milosrdenstvo má vždy mladú tvár ..." Pápež František

   

   

   

  /klikni na obrázok/ 

   Zdroj: Rada pre mládež a univerzity KBS

 • Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva

  Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva pre školský rok 2017/2018 bude aktívne od 2. 11. 2016 do 02. 12. 2016.

  Vážení učitelia, informujeme vás, že v dňoch od 02. 11. 2016 do 02. 12. 2016 bude otvorený edičný portál (httpa://edicnyportal.iedu.sk) na objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2017/2018. Po uvedenom termíne už nebude možnosť doobjednania si učebníc. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.

  Pre predmet náboženstvo/náboženská výchova je potrebné objednať najmä učebnice pre prvý, ôsmy a deviaty ročník ZŠ a prvý a druhý ročník SŠ. Sú to nové učebnice, ktoré ešte neboli do škôl distribuované. Dodanie objednaných učebníc na nasledujúci školský rok do škôl nevieme s istotou garantovať. Bude to závisieť od stavu finančných prostriedkov a rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

  Pracovné zošity

  Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy bude možné objednať ako tento rok, v priebehu mesiacov máj až október 2017 prostredníctvom portálu www.pracovnyzosit.sk. Predpokladaná cena výtlačku je 1,60€.

 • Biblické katechézy k Roku Božieho milosrdenstva - pokračovanie

  Riaditeľ DKÚ v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka raz mesačne biblickú katechézu pre verejnosť  v duchu výzvy svätého otca Františka: „ ..., aby sa slávenie Svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom“.

  10. katechéza: Márnotratný syn - 23. novembra  2016 o 17,00 hod.