Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Biblia očami detí a mládeže 2017/2018

  Propozície

  Vyhodnotenie

 • Výsledky dekanátných kôl Biblickej olympiády 2017/2018

   

  P. č.  Dekanát Súťažná kategória Názov školy Adresa školy PSČ Podrobné výsledky Zodpovedný za školu
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Petrus
  1

  Bytča

  I. kategória ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Školská 248 013 41 Dolný Hričov  Výsledky Mgr. Ľudmila Pospíšilová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
  1

  Čadca

  I. kategória Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov 781 023 14 Skalité  Výsledky Mgr. Marta Vojčiňáková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Lokajová
  1

  Čadca

  II. kategória Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 022 01 Čadca  Výsledky Mgr. Anna Lokajová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Tomáš Struňák
  1

  Ilava

  I. kategória Základná škola Medňanská 514/5 019 01 Ilava  Výsledky PaedDr. Mgr. Marcela Bagínová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1

  Kysucké Nové Mesto

  I. kategória Základná škola Oščadnica Ústredie 760 023 01 Oščadnica  Výsledky Mgr. Jana Matejičková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1

  Kysucké Nové Mesto

  II. kategória Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké nové Mesto  Výsledky Mgr. Mária Macušová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1

  Martin

  I. kategória Základná škola A. Dubčeka Budovateľov 9 036 09 Martin  Výsledky Mgr. Marta Stanková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1

  Martin

  II. kategória Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany  Výsledky Mgr. Daniela Mičáňová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Monika Kocianová
  1

  Považská Bystrica

  I. kategória Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica  Výsledky Mgr. Renata Rešová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Zuzana Hrenáková
  1

  Považská Bystrica

  II. kategória Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica  Výsledky Mgr. Zuzana Hrenáková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1

  Púchov

  I. kategória Základná škola s materskou školou  Slovanská 23 020 14 Púchov  Výsledky Mgr. Marcela Janeková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1

  Púchov

  II. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov  Výsledky Mgr., Ing. Mária Kotlasová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1

  Rajec

  I. kategória Katolícka spojená škola - CZŠ sv. Jána Vianneyho Andreja Škrábika 5 015 01 Rajec  Výsledky Mgr., Ing.Mária Betinská
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1

  Rajec

  II. kategória Gymnázium Javorová 5 015 21 Rajec  Výsledky Mgr. Zdenko Králik
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
  1

  Turzovka

  I. kategória Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká Výsledky Mgr. Darina Čišecká
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Rafajdusová, PaedDr. Zuzana Synáková, PhD.
  1

  Varín

  I. kategória Základná škola Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina  Výsledky Mgr. Monika Buchtová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
  1

  Žilina

  I. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  Výsledky Mgr. Samuela Muchová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
  1

  Žilina

  II. kategória Bilingválne gymnázium T. Ružičku 3 010 01 Žilina  Výsledky ThLic. Radovan Petrek