Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte 31. augusta 2018

  Pozývame všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte, ktorý sa uskutoční 31. augusta 2018 vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

   

  Program:

  09:00 h Slávnostná svätá omša - celebruje Mons. ThLic. Marek Hriadeľ - generálny vikár

  10:00 h Prednáška - ThLic. Jozef Šoška

  11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

  12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

   

   

  Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy

  Pozvánka

  Prihlasovanie

 • Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (ďalej len "POP") boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

   

  Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

   

  Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2017/2018.

   

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

   

 • Časopis REBRÍK 2018/2019

  V júni 2018 sme ukončili 28. ročník časopisu Rebrík a v auguste vydávame prvé číslo 29. ročníka. Aj v nastávajúcom ročníku budeme viesť deti k rodinným hodnotám a cez informácie a tvorivé podnety budeme podporovať ich ľudský a osobnostný rozvoj. V rámci projektu eRka Z horčičného zrnka strom budeme už druhý rok viesť deti k participácii na živote komunity - obce, farnosti či školy. V každom čísle sa budeme v rubrike Po stopách lásky venovať príprave detí na prvé sväté prijímanie. Štvorstranová rubrika Veselí duchom budeme sporevádzať čitateľov celým liturgickým rokom. Spolu s Dobrou novinou budeme venovať priestor aj misijnej a rozvojovej tematike.

  RNDr. Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík

   

  Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

   

  Rebrík môžete odporučiť rodičom vašich žiakov, objednať svojím deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

   

  Plagát na stiahnutie /klikni/