Aktuality

 • ODVÁŽNY ROK P18

  Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova "anjelský" hlas: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha." (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová - je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známi vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. "o-dva-ha". Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

  Veľa O2H-y

  1. katechéza: O2H zmeniť sa - Ján Krstiteľ

  2. katechéza: O2H dôverovať - Panna Mária

  3. katechéza: O2H rozmýšľať - Nikodém

  4. katechéza: O2H žiť v pravde - Samaritánka

  5. katechéza: O2H nechať sa uzdraviť - chorý pri rybníku Betsata

   

  Zdroj.: www. narodnestretnutiemladeze.sk 

 • OBJEDNÁVANIE UČEBNÍC PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Objednávanie učebníc, aj z katolíckeho náboženstva, pre školský rok 2018/2019 je aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018.

  Informujeme vás, že v dňoch od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018 bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.

  Podrobnejšie informácie /klikni/

 • Pracovné stretnutie školských dekanov

  Dňa 08. novembra 2017 (streda) o 10:00 h sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských dekanov v Diecéznom centre v Žiline:

  Program stretnutia:

  1. Úvodné slovo

  2. Predstavenie nových školských dekanov

  3. Hodnotenie práce v minulom školskom roku

  4. Náročnosť a význam spolupráce školského dekana s katechétmi v jednotlivých dekanátoch

  5. Metodické materiály a činnosť KPKC

  6. Biblická olympiáda 2017/2018

  7. Elektronická aktualizácia databázy katechétov

  8. Permanentná formácia katechétov

  9. Rôzne a diskusia

 • 10 rokov života našej diecézy - diskusia

  Inštitút Communio pozýva na diskusiu 10 rokov našej diecézy, ktorá sa uskutoční v utorok 16. januára 2018 o 17:30 h v Diecéznom centre v Žiline. Hostia: otec biskup Mons. Tomáš Galis, Mons. Jozef Hrtús, Janka Jaššová. Nenechajte si újsť príležitosť položiť svoje otázky.
   
   
 • Metodicko-formačné stretnutie pre začínajúcich v školskom vyučovaní náboženstva

  Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie pre začínajúcich v školskom vyučovaní náboženstva.

  Stretnutie bolo určené pre pedagogického zamestnanca, ktorému bola udelená kánonická misia, ktorá je podľa §6 ods. 1 písmeno e) Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebná na splnenie predpokladov na vykonávanie pedagogickej činnosti.

  Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (zasadačka pri DKÚ)

  Pozvánka s programom

 • Národné stretnutie mládeže P18 Prešov

  Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

  Národné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Pri tejto príležitosti budú v rámci príprav pravidelne vychádzať katechézy ako inšpirácia vhodná na stretnutia mladých vo farnostiach alebo na hodinách náboženstva. Dávame do pozornosti webové sídlo tohto podujatia: www.narodnestretnutiemladeze.sk

  Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov SLovenska

  Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova "anjelský" hlas: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha." (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová - je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známi vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. "o-dva-ha". Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

  Veľa O2H-y

  1. katechéza: O2H zmeniť sa - Ján Krstiteľ

  2. katechéza: O2H dôverovať - Panna Mária

  3. katechéza: O2H rozmýšľať - Nikodém

  4. katechéza: O2H žiť v pravde - Samaritánka

   

  Zdroj.: www. narodnestretnutiemladeze.sk 

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko priniesla iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not).
   
 • Zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 07.10.2017

  Otec biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11:00 h počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie. Program slávnosti začne o 9:00 h dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

  Otec biskup pozýva farnosti, spoločenstvá, rodiny a všetkých veriacich, aby sme spoločne napĺňali jeho výzvu: "Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"

 • TITUS ZEMAN - MUČENÍK ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

  „Aj keby som stratil môj život, 
  nebolo by to márne, 
  ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, 
  stal kňazom namiesto mňa.“ 
  (Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

  „Bol svätý a zomrel ako mučeník“.
  (Summarium Testium, Test. XVI, § 322)

   

  Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je prvým z 10 detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.

  Metodický materiál /klikni/

 • Časopis Rebrík

  Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
  Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky 
  www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

 • Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len "POP") boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

   

  Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

   

  Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.

   

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

   

 • Jubilejné stretnutie katechétov v Nitre

  Pripomíname si 20. výročie od ukončenia štúdia teológie prvých katechétov. 

  DKÚ Nitra v spolupráci s DKÚ Žilina organizujú jubilejné stretnutie katechétov, ktorí ukončili štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997.

  Prosíme o spoluprácu všetkých katechétov, aby nám pri organizovaní stretnutia pomohli. Ak ste v kontakte s katechétmi mimo školskej katechézy, na dôchodku, alebo v iných diecézach, prosíme o odovzdanie informácií o stretnutí.

  Pozvánka s programom

  Elektronické prihlasovanie

  Zoznam prihlásených: 

  Anna Adamová Žilinská diecéza
  Emília Badurová Žilinská diecéza
  Mária Betinská Žilinská diecéza
  Alica Čelková Žilinská diecéza
  Anna Čelková Žilinská diecéza
  Terézia Červencová Žilinská diecéza
  Ján Daniš Žilinská diecéza
  Marcela Dolovacká Žilinská diecéza
  Terézia Drábiková Žilinská diecéza
  Marcela Ďuratná Žilinská diecéza
  Ľubica Englártová Žilinská diecéza
  Božena Frátriková Žilinská diecéza
  Emília Friščáková Žilinská diecéza
  Mária Fujačková Žilinská diecéza
  Drahomíra Gendiarová Žilinská diecéza
  Jozefína Gladišová Žilinská diecéza
  Emil Hákač Žilinská diecéza
  Alica Harišová Žilinská diecéza
  Marta Harmečková Žilinská diecéza
  Ondrej Holienčík Žilinská diecéza
  Helena Hujová Žilinská diecéza
  Janka Chabadová Žilinská diecéza
  Miriam Janegová Žilinská diecéza
  Milan Jánoš Žilinská diecéza
  Oľga Kleinová Žilinská diecéza
  Mária Kotlasová Žilinská diecéza
  Anton Krajčík Žilinská diecéza
  Anna Krellová Žilinská diecéza
  Eva Letková Žilinská diecéza
  Jana Matejičková Žilinská diecéza
  Anna Mrázová Žilinská diecéza
  Alžbeta Pešková Žilinská diecéza
  Jana Plačková /rod. Pantoková/ Žilinská diecéza
  Renata Rešová Žilinská diecéza
  Janka Rybáriková Žilinská diecéza
  Kája Smrekovská Žilinská diecéza
  Monika Srýčková Žilinská diecéza
  Marta Stanková Žilinská diecéza
  Mária Ščuriková Žilinská diecéza
  Terézia Šmídová Žilinská diecéza
  Adriana Šterdasová Žilinská diecéza
  Elena Tvrdá Žilinská diecéza
  Anna Veselá Žilinská diecéza