Aktualizácia databázy - diecéznej knihy katechétov 2019/2020

V mesiaci september prebehla aktualizácia databázy katechétov - diecézna kniha pre aktuálny školský rok 2019/2020.

V mesiaci október sa do databázy mohli zaevidovať kňazi, ktorí mali záujem o informácie z katechetického strediska.

Od 1. októbra 2019 používame novú - aktuálnu databázu katechétov.

Od 1. novembra 2019 používame novú - aktuálnu databázu kňazov.

Pre komunikáciu cez e-mail, je potrebné byť registrovaný v databáze.

Ak vám neprichádzajú správy z DKÚ pravdepodobne nie ste v databáze. V prípade problémov s doručenou poštou, alebo dodatočného zaradenia do databázy nás kontaktujte cez e-mail: dkuzilina@gmail.com