Biblická olympiáda v školskom roku 2019/2020

V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci. Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:

Starý zákon: Kniha Exodus (1. - 24. kapitola), Kniha proroka Jonáša.

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.

Propozície

Komentáre k biblickým knihám

Nosná téma olympiády: Z tmy do svetla

Elektronická registrácia do súťaže

Tešíme sa na spoločný čas strávený pri jednotlivých súťažiach a vyprosujeme Vám mnoho darov Ducha Svätého.