Biblické katechézy k Roku Božieho milosrdenstva

Riaditeľ DKÚ v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka raz mesačne biblickú katechézu pre verejnosť  v duchu výzvy svätého otca Františka: „ ..., aby sa slávenie Svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom“.

1. Zvestovanie - 14. októbra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline - úvodné stretnutie.

2. O desiatich pannách - 25. novembra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline.

3. Ján Krstiteľ prorok Božieho hnevu alebo milosrdenstva? - 16. decembra 2015 o 17,00 hod.

4. Traja králi - 13. januára 2016 o 17,00 hod.

5. Neobyčajná cesta k uzdravujúcemu Ježišovi - 17. februára 2016 o 17,00 hod.

6. Cesta kríža - cesta milosrdnej lásky - 16. marca  2016 o 17,00 hod.

7. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy I. časť - 20. apríla 2016 o 17,00 hod.

8. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy II. časť - 18. mája 2016 o 17,00 hod.

9. katechéza: Samaritánka - 19. októbra 2016 o 17,00 hod.

10. katechéza: Márnotratný syn - 23. novembra  2016 o 17,00 hod.

 

 

 

 

Všetkým srdečne ďakujeme za účasť!