Biblický víkend (nie len) pre rodičov

Biblický víkend pre rodičov so známym slovenským biblistom, kňazom Blažejom Štrbom, ktorý svoj život zasvätil poznávaniu Svätého písma a jeho zanietený spôsob prednášania je skutočným zážitkom. Spolu so sestrou Karolou - dominikánkou, predstavia počas víkendového programu niekoľko pasáží Starého i Nového zákona tak, aby (nielen) rodičia mohli vstúpiť do tajomstva slávenia svätej omše a priblížiť ho ostatným. O vaše deti sa počas pobytu postarajú animátori.