Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky 
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.