Celodiecézny katechetický deň 28. august 2019 /archív/

 

Pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Celodiecézny katechetický deň.

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

 

Program:

09:00 h Slávnostná svätá omša - Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - žilinský biskup

10:00 h Prednáška - Dott. Lívia Kvašná, PhD. Téma: Dieťa s ADHD v školskej triede. Účinné výchovné a pedagogické postupy.

11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

 

 

 

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy