Celodiecézny katechetický deň 28. 08. 2020

Pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Celodiecézny katechetický deň.

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

 

Program:

09:00 h Slávnostná svätá omša - Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - žilinský biskup

10:00 h Prednáška

11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2020/2021

12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie