Darujte svoj hlas

Sme radi, že sme aj vďaka vašim podnetom mohli vytvoriť diecézne projekty, ktoré boli zaradené do verejného hlasovania

Podali sme dva diecézne projekty:
1.Aby žiadny katechéta neostal vo svojej službe sám - projekt je zameraný na rozšírenie portfólia služieb Diecézneho katechetického úradu, službu odbornej podpory, individuálneho doprevádzania, supervízie. Cieľom je tiež postupná transformácia charakteru "Úradu" tak, aby sa stával strediskom, miestom, kde katechéti nachádzajú atmosféru prijatia, pochopenia a podpory pre svoju činnosť. Ďalšou oblasťou projektu je ďalšie zveľadenie odbornej činnosti Úradu a zlepšenie komunikácie s cieľovou skupinou, k čomu má prispieť aj vstup na sociálne siete a inovácia webového sídla.

2. Božie slovo - nástroj budovania viery dospelých kresťanov  -  projekt sa zaoberá tvorbou katecheticko-metodologických materiálov, postavených na Božom slove. Materiály budeme pripravovať pre tých, ktorí by s našou spoluprácou chceli ponúkať biblické stretnutia. Náš projekt súčasne ponúka ich formáciu, pretože oni budú protagonistami, teda nadšencami biblických skupín vo farnostiach. Keďže tento metodologický materiál bude pripravovaný aj formou vizuálnych prezentácií, jeho využitie môže byť aj širšie, napríklad pri príprave k sviatostiam, v rámci liturgie, alebo ako súčasť príležitostnej katechézy, duchovných obnov a podobne.

Viac informácii a hlasovanie cez link https://granty-dcza.webnode.sk/

Spolu bolo podaných 22 diecéznych projektov - môžete hlasovaním podporiť jeden diecézny projekt.
 
/Okrem toho bolo podaných aj 146 farských projektov medzi ktorými tiež môžete podporiť jeden./
 
 
- hlasovanie nestojí žiadne € iba chvíľku času 
- hlasovanie prebieha od 1. do 15. decembra 2019 https://granty-dcza.webnode.sk/
- v hlasovaní sa hlasuje zvlášť za farské projekty a zvlášť za diecézne projekty

Podporte náš projekt zdieľaním a svojím hlasom. Ďakujeme.