Dekanát Ilava

Učitelia katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy

pôsobiaci v dekanáte Ilava

 

Farnosť Dekanát Meno Priezvisko misia do
Dubnica nad Váhom IL Andrea Badíková 31.7.2020
Ilava IL Marcela Bagínová 31.7.2018
Pruské IL Marcela Bagínová 31.7.2018
Dubnica nad Váhom IL Karol Benko 31.7.2020
Pruské IL Iveta Bieliková 31.8.2021
Pruské IL Terézia Bučková 31.7.2018
Dubnica nad Váhom IL Eugénia Čellárová 31.7.2018
Nová Dubnica IL Marcela Dolovacká 31.7.2020
Pruské IL Zuzana  Fyodorovová r. Švitelová 31.7.2019
Nová Dubnica IL Mária Galková 31.7.2020
Nová Dubnica IL Katarína Hužvárová 31.8.2019
Dubnica nad Váhom IL Dana Mederová 31.7.2020
Dubnica nad Váhom IL Martina Michálková 31.8.2018
Košeca IL Emília Mráziková 31.8.2021
Dubnica nad Váhom IL Lena Ondrejičková 31.8.2021
Dubnica nad Váhom IL Helena Palmová 31.8.2019
Dubnica nad Váhom IL Ľudmila Prosňanská 31.8.2019
Nová Dubnica IL Laura Rekemová 31.7.2020
Dubnica nad Váhom IL Veronika Samašová 31.7.2020
Ladce IL Tomáš  Struňák 31.8.2021
Pruské IL Mária Šatková 31.7.2018
Dubnica nad Váhom IL Magdaléna Štefčíková 31.7.2018
Dubnica nad Váhom IL Jozef Štefún 31.7.2020
Košeca IL Alexandra Tomanová 31.7.2020
Bolešov IL Gabriela Valábková 31.7.2020
Bolešov IL Mária  Varčeková 31.7.2020