Dekanát Martin

Učitelia katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy

pôsobiaci v dekanáte Martin

 

Farnosť Dekanát Meno Priezvisko misia do
Martin MT Branislav Dubovec 31.7.2018
Martin-Sever MT Ivana Ďuricová 31.7.2020
Vrútky MT Jaroslava Fekiačová 31.7.2018
Martin-mesto MT Viera Galbavá 31.7.2020
Sučany MT Mariana Harbutová 31.8.2019
Vrútky MT Mária Hrádocká 31.7.2020
Martin - Sever MT Anna Rypáková 31.8.2021
Martin-mesto MT Stanislav Jandura 31.7.2020
Turany MT Ján  Juhás 31.7.2018
Vrútky MT Viera Kolesárová 31.8.2021
Martin  MT Marianna Matejčeková 31.8.2019
Sučany MT Daniela Mičáňová 31.7.2018
Martin - Sever MT Mária Mištová r. Feková 31.7.2017
Martin-Sever MT Viliam Pražiak 31.7.2017
Turany MT Mária Pristachová 31.8.2018
Martin MT Dominik Sňahničan 31.7.2020
Sučany MT Dominik Sňahničan 31.7.2017
Martin-Sever MT Dominik Sňahničan 31.7.2017
Turany MT Terézia Sochuľáková 31.7.2017
Martin-Sever MT Anastázia Marta Stanková 31.8.2019
Sučany MT Eva Strnisková 31.7.2017
Vrútky MT Eva Strnisková 31.8.2021
Martin - mesto MT Soňa Sýkorová 31.8.2018
Martin - Sever MT Mária Šmehýlová 31.8.2021
Martin-mesto MT Marcela Žiaková 31.7.2020