Diecézne kolo Biblickej olympiády 17.04.2013

V priestoroch Diecézneho centra v Žiline dňa 17. apríla 2013 vyvrcholilo diecézne kolo biblickej olympiády. Posilu na dobrý štart načerpali účastníci pri sv. omši, ktorú celebroval ThDr. Jozef Šelinga, PhD. riaditeľ Katechetického úradu. Študenti základných a stredných škôl súťažili v trojčlenných družstvách a v tomto roku zamerali svoju pozornosť na Prvú knihu kráľov, Knihu Rút a Evanjelium podľa Matúša. Vedomosti a bodové hodnotenie jednotlivých úloh bolo dosť vyrovnané a víťazstvo si odnášali žiaci Cirkevnej Základnej školy Romualda Zaymusa zo Žiliny a študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Víťazi budú Žilinskú diecézu reprezentovať v celoslovenskom kole Biblickej olympiády v Nitre v dňoch 21. - 23.05.2013.

 

 

Výsledková listina:

I. kategória

II. kategória