Diecézne kolo BO 2018/2019

V apríli sa v Diecéznom cente v Žiline uskutočnili diecézne kolá Biblickej olympiády v kategórii základné a stredné školy.

Tento školský rok bol už 18. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže v dekanátnych kolách zapojilo 75 základných a 28 stredných škôl našej diecézy a úspešní riešitelia postúpili na diecézne kolo.

Súťaž prebehla 09. apríla 2019 na diecéznom centre v Žiline. Súťažilo 9 trojčlenných družstiev základných škôl a jedno súťažné družstvo stredných škôl za jednotlivé dekanáty. 

 

 Víťazné družstvo I. kategória

  

Základná škola, Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

 

  Víťazné družstvo II. kategória

 

Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina

V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh:

1. Kto vie, odpovie

2. Posolstvo biblického textu

3. Audio

4. Scénka

5. Internetová diskusia

6. Práca s obrazom

Úspešný riešitelia sú tí, ktorí dosiahli minimálne 60% z celkového počtu bodov.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje, preukázané vedomosti, čas a úsilie venované práci so Svätým písmom. Vďaka patrí aj všetkých katechétom, ktorí sa venovali zvereným žiakom a študentom.

Víťazi umiestnený na 1. mieste postupujú do vyššieho kola a budú reprezentovať svoju školy ako aj Žilinskú diecézu na národnom kole súťaže v dňoch 15. - 16. mája 2019 v Žilinskej diecéze.

 

Vyhodnotenie I. kategória

 

Vyhodnotenie II. kategória