Duchovné cvičenia pre katechétov 13. - 15. 10. 2017

Zoznam účastníkov:

 

P. č.  Meno Priezvisko Dekanát
1 Marcela Berešíková Kysucké Nové Mesto
2 Iveta Bielikova Ilava
3 Marián Bublinec Žilina
4 Ľuboš Bytčánek Žilina
5 Božena Bzdilíková Žilina
6 Mariana Cvengrošová Považská Bystrica
7 Eugénia Čellárová Ilava
8 Zuzana Dižová Považská Bystrica
9 Maria Faturova Púchov
10 Martina Fedorová Púchov
11 Emília Friščáková Žilina
12 Mária Fujačková Bytča
13 Jaroslava Gabčová Žilina
14 Viera Galbavá Martin
15 František Galbavý Martin
16 Zuzana Haluščáková Čadca
17 Janka Chabadová Varín
18 Eva Jakmašová Žilina
19 Anna Krellová Čadca
20 Tatiana Kvočková Varín
21 Eva Ladňáková Žilina
22 Juraj Lazárek Žilina
23 Mária Macušová Kysucké Nové Mesto
24 Jana Matejičková Kysucké Nové Mesto
25 Anna Mečiaková Kysucké Nové Mesto
26 Kamila Mešová Bytča
27 Pavol Mičuda Púchov
28 Marta Mušková Kysucké Nové Mesto
29 Viera Paholíková Považská Bystrica
30 Mária Pohančeníková Čadca
31 Renata Rešová Považská Bystrica
32 Henrieta  Sršňová Kysucké Nové Mesto
33 Monika Strýčková Čadca
34 Eva Štalmachová Žilina
35 Ľudmila Štefíková Žilina
36 Zdenka Štrbáková Kysucké Nové Mesto
37 Eva Teichgrabová Rajec
38 Andrea Žemlová Púchov