Jubilejné stretnutie katechétov v Nitre

Pripomenuli sme si 20. výročie od ukončenia štúdia teológie prvých katechétov. 

DKÚ Nitra v spolupráci s DKÚ Žilina zorganizovali jubilejné stretnutie katechétov, ktorí ukončili štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997.

Ďakujem za spoluprácu všetkých pri organizovaní stretnutia a odovzdanie informácií katechétom mimo školskej katechézy, na dôchodku, alebo v iných diecézach.

Pozvánka s programom