Katechéza vo farnosti

Katechéza je organizované a systematické podávanie kresťanského učenia v spoločenstve, do ktorého má vovádzať a v ňom sa vykonávať. Katechéza je procesom výchovy viery. Vychádza z apoštolskej kerygmy, ktorú primerane vysvetľuje a vykladá tým, ktorí už veria a chcú sa prehĺbiť vo viere. Vzorom katechézy je krstný katechumenát.

 

Cieľom katechézy je uviesť do spoločenstva s Ježišom Kristom a je vyjadrený vo vyznaní viery. Katechéza sa uskutočňuje v procese vzájomnej komunikácie, v ktorom je ohlasovaná radostná zvesť a tá si vyžaduje vieru, spoločenstvo a slobodnú odpoveď.

 

Koncepcia katechizácie na Slovensku

 • STOPY SDM

  Čo v nás zanechali SDM? A čo po sebe zanecháme my?

  Po Čistom a Milosrdnom roku vás pozývame nanovo sa zoznámiť so slovami, ktoré nám povedal pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove.

  Nr. 1: Mladí na dôchodku

  "Milosrdenstvo má vždy mladú tvár ..." Pápež František

   

   

   

  /klikni na obrázok/ 

   Zdroj: Rada pre mládež a univerzity KBS

   

   

  Nr. 2: Mladí na gauči?

   "V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevahráva!" Pápež František

  /klikni na obrázok/ 

   Zdroj: Rada pre mládež a univerzity KBS

   

  Nr. 3: Mladí snílkovia?

   "Boh nám vždy drží palce ako fanúšik, ktorý sa nikdy nedá odradiť!" Pápež František 

  /klikni na obrázok/ 

    Zdroj: Rada pre mládež a univerzity KBS

   

   

 • Svätý rok milosrdenstva /pre podrobnosti klikni/

  Už od septembra môžeme objavovať hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

   

 • Biblické katechézy k Roku Božieho milosrdenstva

  Riaditeľ DKÚ v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka raz mesačne biblickú katechézu pre verejnosť  v duchu výzvy svätého otca Františka: „ ..., aby sa slávenie Svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom“.

  1. Zvestovanie - 14. októbra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline - úvodné stretnutie.

  2. O desiatich pannách - 25. novembra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline.

  3. Ján Krstiteľ prorok Božieho hnevu alebo milosrdenstva? - 16. decembra 2015 o 17,00 hod.

  4. Traja králi - 13. januára 2016 o 17,00 hod.

  5. Neobyčajná cesta k uzdravujúcemu Ježišovi - 17. februára 2016 o 17,00 hod.

  6. Cesta kríža - cesta milosrdnej lásky - 16. marca  2016 o 17,00 hod.

  7. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy I. časť - 20. apríla 2016 o 17,00 hod.

  8. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy II. časť - 18. mája 2016 o 17,00 hod.

  9. katechéza: Samaritánka - 19. októbra 2016 o 17,00 hod.

  10. katechéza: Márnotratný syn - 23. novembra  2016 o 17,00 hod.

   

   

   

   

  Všetkým srdečne ďakujeme za účasť! 

 • Rok Sedembolestnej Panny Márie 2014

 • Prezentácie

 • Farská katechéza

  njadar
  spolocne objavujeme
  spolocne objavujeme 1spolocne objavujeme 2

   

  svetlo v sluzbe