Metodicko-formačné stretnutie začínajúcich pedagogických zamestnancov v školskom vyučovaní NBV/KNB

Po udelení novej kánonickej misie pozývame začínajúcich v školskom vyučovaní NBV/KNB na metodicko-formačné stretnutie.

Stretnutie sa koná spravidla na začiatku aktuálneho školského roka v zasadačke Diecézneho katechetického strediska ulica Jána Kalinčiaka v Žiline.