Metodicko-formačné stretnutie začínajúcich pedagogických zamestnancov v školskom vyučovaní NBV/KNB

Po udelení novej kánonickej misie pozývame začínajúcich v školskom vyučovaní NBV/KNB na metodicko-formačné stretnutie.

Stretnutie sa uskutoční 11. októbra 2016 (utorok) v zasadačke Diecézneho katechetického strediska ulica Jána Kalinčiaka v Žiline.

Začiatok stretnutia je o 08,30 hod.

Na stretnutie boli 04. októbra odoslané pozvánky.

Prosíme o potvrdenie účasti na tomto stretnutí na e-mail dkuzilina@gmail.com do 07. októbra 2016.