Metódy čítania Biblie s porozumením - aktualizačné vzdelávanie

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania.

 

Vzdelávania v Žiline:

14. - 15. október 2016 v priestoroch Diecézneho centra, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Foto /klikni/

- 16. - 17. marec 2018 v priestoroch Diecézneho centra, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

- 01. - 02. marec 2019 v priestoroch Diecézneho centra, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina