Metódy čítania Biblie s porozumením - aktualizačné vzdelávanie

 - program vzdelávania /klikni/,

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. Do programu kontinuálneho vzdelávania sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky /klikni/.

 

Prvé kolo vzdelávania v Žiline: 14. - 15. október 2016 v priestoroch Diecézneho centra, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Foto /klikni/