Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva

Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva pre nadchádzajúci školský rok je spravidla aktívne v mesiaci november. V tomto čase je otvorený edičný portál (httpa://edicnyportal.iedu.sk) na objednávanie všetkých učebníc pre ďaľší školský rok. Po uvedenom termíne už nieje možné doobjednávať učebnice. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.

 

Dodanie objednaných učebníc na nasledujúci školský rok do škôl nevieme s istotou garantovať. Bude to závisieť od stavu finančných prostriedkov a rozhodnutia MŠVVaŠ SR.