Pracovné stretnutie riaditeľov, duchovných správcov a školských kaplánov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

Termín:

19. január 2017

Miesto:

Farský kostol Všetkých svätých, Nám. slobody 563, Púchov

Cirkevná základná škola sv. Margity, Nám. slobody 562, Púchov

Program: 

09:00 Svätá omša - Mons. Tomáš Gális, žilinský biskup

10:00 Vyučovanie katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy - Mgr. Ľuboš Bytčánek

11:00 Kontrola plnenia úloh a záverov - Ing. Mgr. Miriam Janegová

13:00 Obed + prehliadka školy