Pracovné zošity z náboženskej výchovy v pdf.

Vydavateľstvo Don Bosco na základe podnetov, s ktorými sa na nich obracali rodičia a rovnako i učitelia náboženstva, umožnilo a sprístupnilo niektoré časti pracovných zošitov a tieto sú k dispozícií na používanie.

Dajú sa stiahnuť a vytlačiť z pdf formátu.

Materiály nájdete kliknutím na odkaz /klikni/