Rekolekcie učiteľov NBV a KNB - dekanáty

Trvalá permanentá formácia učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy prebieha v diecéze v dekanátnych katechetických strediskách.

 

Pre každý dekanát je biskupom menovaný školský dekan, ktorý koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva/náboženskej výchovy svojho dekanátu. Rekolekcie katechétov so školským dekanom sú zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti telologickej, pedagogickej, kultúrnej, organizačnej a spirituálnej. Stretnutia tvoria súčasť diecéznej formácie učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy.