Rok Sedembolestnej Panny Márie 2014

Srdečne vás pozdravujeme a dávame do pozornosti niekoľko katechéz a katech. námetov v Roku Sedembolestnej P. Marie

Panna Mária a zasvätený život. ,,Dobre je nám tu..."
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140203115955

Povolanie k zasvätenému životu (katechéza)
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140203074923

Panna Mária a naše krstné zasvätenie (katechéza)
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140130131604

Mária, učiteľka života (katechéza)
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140116103716

Panna Mária Bohorodička: Svätá Mária, Matka Božia...
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140115143435

Svätá Mária, Matka Božia (katechéza)
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140108110053

História sviatku Sedembolestnej Panny Márie
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140116094531

Interaktívny kvíz o Panne Márii
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140122095114

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej
http://dkuspis.sk/index.php?page=8&cat=1&art=20140116082851

Teológia Tela od Jána Pavla II. (úvod do katechéz v SNV)
http://www.youtube.com/watch?v=5rzFi9L27kE&feature=c4-overview&list=UUMhUP9ZH2G302z7IO9IndIg


Prajeme vám požehnané dni a veľa síl, za DKÚ Spiš
Marian Majzel