Seminár - Interpretácia vybraných biblických tém

V utorok 22. októbra sa v Žiline v Diecéznom centre na ulici Jána Kalinčiaka 1 uskutoční seminár pod názvom "Interpretácia biblických tém". Obsah seminára bude tematicky zameraný na starozákonnú Knihu Exodus, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Lektorom bude prof. František Trstenský. 

Elektronická registrácia na seminár - prihlasovanie

Pozvánka s programom. 

Srdečne pozývame na seminár.