Seminár - Interpretácia vybraných biblických tém

V utorok 22. októbra sa v Žiline v Diecéznom centre na ulici Jána Kalinčiaka 1 uskutočnil seminár pod názvom "Interpretácia biblických tém". Obsah seminára bol tematicky zameraný na starozákonnú Knihu Exodus, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Lektorom bol prof. František Trstenský.

Materiál zo stretnutia:

 

1. Exodus /klikni/

2. Kniha proroka Jonáša /klikni/

3. Evanjelium podľa Jána /klikni/

4. Z tmy do svetla /klikni/

5. Obrazy /klikni/