Školský rok 2013/2014 /archív/

 • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2013/2014

   

  V Starej Ľubovni sa v dňoch 20. - 22. mája 2014 uskutočnil trinásty ročník Biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo školákov zo Základnej školy T. J. Moussona, Michalovce (Košická eparchia). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z gymnázia Martina Hattalu, Trstená (Spišská diecéza).
  Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok žiaci a študenti súťažili z knihy Exodus, z knihy Jonáš a z Evanjelia podľa Jána.

  Súťažiaci sa snažili čo najlepšie odpovedať na šesť úloh. Boli medzi nimi test a otázky, posolstvo biblického textu, práca s biblickým obrazom, audiopríbehy a ďalšie úlohy. Otázky na celoslovenské i diecézne kolo BO zostavovala Odborná komisia BO v spolupráci s predsedom poroty.

  Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol doc. František Trstenský. Členmi poroty boli: biblista Jozef Zorvan (Prešovská archieparchia) a traja metodici z Diecéznych katechetických úradov – Agáta Moňoková (Košická arcidiecéza), Klára Soľanová (Spišská diecéza), Ondrej Kellner (Nitrianska diecéza). Súťaž moderoval Andrej Šottník (Bratislavská arcidiecéza).

  Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Svätým písmom každého obohatilo. Okrem zapálenia sa pre súťaž sa darilo vytvárať aj spoločenstvo z viery žijúcich ľudí. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, na otázky reagovali pohotovo a primerane. Boli tiež tvoriví, čo sa prejavilo najmä v scénkach. Žiaci a študenti svoje osobné svedectvá, čo ich oslovilo a ako prežívali texty Svätého písma, prejavili najmä v úlohe posolstvo a písanie listu.

  Pred súťažou každej kategórie pripravili organizátori pre účastníkov aj duchovný a poznávací program, v rámci ktorého navštívili Litmanovskú horu Zvir, kde slávil svätú liturgiu vladyka Milan Lach, pomocný prešovský biskup pre základné školy a na druhý deň pre stredné školy. Vo svojej kázni vyzdvihol vzťah k Svätému Písmu a najmä jeho počúvanie a hľadanie Božej slávy. Povzbudil súťažiacich, aby nezostali len pri vedomostiach, ale aby jeho posolstvo prenášali do každodenného života. Potom žiaci a študenti absolvovali prehliadku Staroľubovnianskeho hradu.

  Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o skúsenosti a zážitky z prípravy na súťaž pri večernom programe pred súťažným dňom. To prebiehalo v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Svätým písmom každého obohatilo. Žiaci sa podelili aj o svoje dojmy, čo priniesla práca so Svätým písmom do ich života. Podelili sa o to, čo sa im páčilo i nepáčilo, respektíve čo bolo pre nich veľmi ťažké. Na druhý deň prebiehala súťaž pre danú kategóriu, pred ktorou bola svätá liturgia. Tú slávil otec Jozef Popik správca gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni pre základné školy a otec Jozef Zorvan na druhý deň pre stredné školy.

  Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR. Finálové kolo v Starej Ľubovni pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS. Počas súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže v siedmich kategóriách, ktoré vyhodnotila odborná porota.

  Eugen Valovič

  I. kategória

  II. kategória

   Fotogaléria

   

 • Úlohy z diecézneho kola BO 2013/2014

 • DIECÉZNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

   

  Vyhodnotenie diecézneho kola - I. kategória /klikni/

   

   

  Vyhodnotenie diecézneho kola - II. kategória /klikni/

   

   

 • Biblická olympiáda 2013/2014

  Dňa 28.2.2014 boli odoslané pozvánky na dekanátne kolá biblickej olympiády 2013/2014

  Žiadame, aby ste elektronicky potvrdili svoju účasť na dekanátnom kole zodpovednému za váš dekanát:

   

  Titul. Meno Priezvisko Dekanát Kategória E-mail
  Mgr. Radoslav Gazdík Bytča I. kategória radoslavgazdik@gmail.com
  Mgr. Anna Krellová Čadca I. kategória akrellova@gmail.com
  Mgr. Anna Lokajová Čadca II. kategória lokajovabernadetta@gmail.com
  PaedDr. Marcela Dolovacká Ilava I. kategória marceladolovacka@gmail.com
  Mgr. Mária Macušová Kysucké Nové Mesto I. kategória a II. kategória maria.macusova@gmail.com
  Mgr. Ivana Markovičová Martin I. kategória a II. kategória ivana.markovicova@gmail.com
  Mgr. Zuzana Hrenáková Považská Bystrica I. kategória a II. kategória zuzana.hrenakova@gmail.com
  Mgr. Martina Fedorová Púchov I. kategória fedorovamata@gmail.com
  Mgr. Milan Jánoš Rajec I. kategória janos.milan@gmail.com
  Mgr. Katarína Martinkovičová Varín I. kategória katimar81@gmail.com
  Mgr. Irenej Maroš Fintor Žilina I. kategória irenej.fintor@gmail.com
  Mgr. Ing. Ľubica Englártová Žilina II. kategória lubica.eng@gmail.com

  Potvrdenia o priebehu školského kola

  /Doručenie potvrdenia si skontrolujte kliknutím na tento odkaz v zozname škôl/

  Dekanátne kolo: 27. marca 2014

  Diecézne kolo:

  - I. kategória 29. apríla 2014

  - II. kategória 30. apríla 2014

   

 • Víťazstvá BO v dekanátoch a postupujúce školy

  Obrazová dokumentácia vo fotogalérii /klikni/

  Víťazným družstvám boli dňa 9.4.2014 odoslané pozvánky na diecézne kolo.

  Diecézne kolo I. kategória sa uskutoční 29.4.2014

  Diecézne kolo II. kategória sa uskutoční 30.4.2014

  Kritéria na scénku /klikni/

  Dekanát
  1. kategória 2. kategória

   

  Zodpovedný za dekanát Bytča Mgr. Radoslav Gazdík
  ZŠ S MŠ ŠTIAVNIK GYMNÁZIUM, BYTČA
  Zodpovedný za dekanát Čadca I. kategória - Mgr. Anna Krellová, II. kategória - Mgr. Anna Lokajová
  CZŠ J. PALÁRIKA, RAKOVÁ GYMNÁZIUM J. M. HURBANA, ČADCA
   
  Zodpovedný za dekanát Ilava - PaedDr. Marcela Dolovacká
  GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA, NOVÁ DUBNICA  FOTO

  GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA, NOVÁ DUBNICA

   
  Zodpovedný za dekanát Kysucké Nové Mesto - Mgr. Mária Macušová
  ZŠ CLEMENTISOVA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SPOJENÁ ŠKOLA NÁBREŽNÁ, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
   
  Zodpovedný za dekanát Martin - Mgr. Ivana Markovičová
  ZŠ AURELA STODOLU, MARTIN BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, SUČANY
   
  Zodpovedný za dekanát Považská Bystrica Mgr. Ing. Dušan Monček, Mgr. Zuzana Hrenáková
  ZŠ SV. AUGUSTÍNA, POVAŽSKÁ BYSTRICA GYMNÁZIUM, POVAŽSKÁ BYSTRICA
   
  Zodpovedný za dekanát Púchov - Mgr. Martina Fedorová
  ZŠ GORAZDOVA, PÚCHOV   FOTO GYMNÁZIUM, PÚCHOV
   
  Zodpovedný za dekanát Rajec - Mgr. Milan Jánoš
  GYMNÁZIUM ANDREJA ŠKRÁBIKA, RAJEC GYMNÁZIUM ANDREJA ŠKRÁBIKA, RAJEC
   
  Zodpovedný za dekanát Varín - Mgr. Katarína Martinkovičová

  ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ, TEPLIČKA NAD VÁHOM

   
   

  Zodpovedný za dekanát Žilina - I. kategória - Mgr. Irenej Fintor, Mgr. Katarína Križňanová,  II. kategória Ing.Mgr. Ľubica Englártová

  CZŠ ROMUALDA ZAYMUSA, ŽILINA

  FOTO

  GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ŽILINA    FOTO

   

   

   

 • Školy prihlásené do Biblickej oplympiády 2013/2014

  Zoznam škôl prihlásených do Biblickej olmypiády.

  Zoznam škôl I. kategória

  Zoznam škôl II. kategória

 • Materiál k BO 2013/2014