Školský rok 2016/2017 /archív/

- propozície BO pre šk. rok 2016/2017 (pdf.),

 

- propozície BO pre šk. rok 2016/2017 (word),

 

- komentáre k BO pre šk. rok 2016/2017,  

Zoznam prihlásených škôl k 13. 02. 2017 podľa dekanátov:

P. č.  Dekanát Súťažná kategória Názov školy Adresa školy PSČ Potvrdenie  školského kola
 Zodpovedný: Mgr. Karol Petrus
1 Bytča I. kategória Základná škola Ulica mieru 1235 014 01 Bytča  doručené
2 Bytča I. kategória Základná škola Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča  doručené
3 Bytča I. kategória Gymnázium Štefánikova 219/4 014 44 Bytča  doručené
4 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou Kotešová 378 013 61 Kotešová  doručené
5 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka  Školská 248 013 41 Dolný Hričov  doručené
6 Bytča I. kategória Základná škola Veľké Rovné - Ivor 1422 013 62 Veľké Rovné  doručené
7 Bytča I. kategória Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 013 51 Predmier  doručené
 Zodpovedný: Mgr. Anna Krellová
1 Čadca I. kategória Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková 705 023 51 Raková  doručené
2 Čadca I. kategória Základná škola Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec  doručené
3 Čadca I. kategória Základná škola Zákopčie 957 023 11 Zákopčie doručené
4 Čadca I. kategória Základná škola Bukovina 305 023 54 Turzovka  doručené
5 Čadca I. kategória Základná škola Komenského 752 022 04 Čadca  doručené
6 Čadca I. kategória Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká  doručené
7 Čadca I. kategória Základná škola M. R. Štefánika M. R. Štefánika 2007 022 01 Čadca  doručené
8 Čadca I. kategória Základná škola sv.Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729 023 14 Skalité  doručené
 Zodpovedný: Mgr. Anna Lokajová
1 Čadca II. kategória Gymnázium J. M. Hurbana Ul. 17 novembra 1296 022 01 Čadca  doručené
2 Čadca II. kategória Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. novembra 2701 022 01 Čadca  doručené
3 Čadca II. kategória Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Horná 137 022 01 Čadca  doručené
4 Čadca II. kategória Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17. novembra 2579 022 01 Čadca  doručené
5 Čadca II. kategória Stredná odborná škola technická  Okružná 693 022 01 Čadca  doručené
6 Čadca II. kategória Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 022 01 Čadca  doručené
 Zodpovedný: PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká
1 Ilava I. kategória Spojená škola sv. Jána Bosca  Trenčianska 66/28 018 51 Nová Dubnica  doručené
2 Ilava I. kategória Základná škola Medňanaská 514/5 019 01 Ilava  doručené
3 Ilava I. kategória Základná škola Vážska 399 018 63 Ladce  doručené
4 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Centrum I 32 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené
5 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené
6 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 018 57 Mikušovce  doručené
7 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Bolešov 276 018 53 Bolešov  doručené
8 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou H. Gavloviča Školská ulica 369 018 52 Pruské  doručené
9 Ilava I. kategória ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené
 Zodpovedný: Mgr. Mária Macušová
1 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov  doručené
2 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Nábrežná 845/17 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené
3 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Oščadnica - Ústredie 760 023 01 Oščadnica  doručené
4 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Mládežnícka 1343 023 02 Krásno nad Kysucou  doručené
5 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Clementisova 616/1 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené
6 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola  Kysucký Lieskovec 208 023 34 Kysucký Lieskovec  doručené
7 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Stará Bystrica 680 023 04 Stará Bystrica  doručené
8 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Radoľa 326 023 36 Radoľa  doručené
9 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374 023 01 Oščadnica  doručené
10 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Dolinský potok 1114 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené
11 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Rudina 443  023 31 Rudina  doručené
Zodpovedný: Mgr. Mária Macušová
1 Kysucké Nové Mesto II. kategória Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké Nové Mesto  doručené
2 Kysucké Nové Mesto II. kategória Spojená škola Kysucké Nové Mesto Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené
3 Kysucké Nové Mesto II. kategória Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené
Zodpovedný: PaedDr. Ivana Ďuricová
1 Martin I. kategória Základná škola Komenského 10 038 53 Turany  doručené
2 Martin I. kategória Základná škola s materskou školou A. Bernoláka S. Tomášika 1 036 01 Martin  doručené
Zodpovedný: Mgr. Daniela Mičaňová
1 Martin II. kategória Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany  doručené
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Hrenáková
1 Považská Bystrica I. kategória Súkromná ZŠ DSA Rozkvet 2047 014 01 Považská Bystrica  doručené
2 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Nemocničná 987/2 018 01 Považská Bystrica  doručené
3 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Papradno 312 018 13 Papradno  doručené
4 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Domaniža 103 018 16 Domaniža  doručené
5 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Školská 235/10 017 01 Považská Bystrica  doručené
6 Považská Bystrica I. kategória Základná škola s materskou školou Brvnište 388 018 12 Brvnište  doručené
7 Považská Bystrica I. kategória Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica  doručené
8 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Štefana Závodníka Pružina 408 018 22 Pružina  doručené
9 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Dolná Mariková 470 018 02 Dolná Mariková  doručené
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Hrenáková
1 Považská Bystrica II. kategória Gymnázium Školská ulica 234/8 017 01 Považská Bystrica  doručené
2 Považská Bystrica II. kategória Obchodná akadémia Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica  doručené
3 Považská Bystrica II. kategória Stredná zdravotnícka škola Školská 230 017 01 Považská Bystrica  doručené
4 Považská Bystrica II. kategória Stredná priemyselná škola  ul. Slovenských partizánov 1132/52 0170 01 Pov. Bystrica  doručené
5 Považská Bystrica II. kategória SOŠ - strojnícka  Športovcov 341/2  017 49 Pov. Bystrica  doručené
Zodpovedný: Mgr. Jana Brišová
1 Púchov I. kategória Cirkevná základná škola sv. Margity Námestie slobody 562/1 010 01 Púchov  doručené
2 Púchov I. kategória Gymnázium Ulica 1. mája 905 020 15 Púchov  doručené
3 Púchov I. kategória Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne 372 020 61 Lednické Rovne  doručené
4 Púchov I. kategória Základná škola J. A. Komenského Komenského 50 020 01 Púchov  doručené
5 Púchov I. kategória Základná škola s materskou školou Slovanská 23 020 14 Púchov  doručené
6 Púchov I. kategória ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica 350 020 63 Lednica  doručené
7 Púchov I. kategória Základná škola Gorazdova 1174/2 020 01 Púchov  doručené
8 Púchov I. kategória Základná škola Slatinská 3 018 61 Beluša  doručené
Zodpovedný: Mgr. Jana Brišová
1 Púchov II. kategória Gymnázium Ulica 1. mája 905 020 15 Púchov  doručené
Zodpovedný: Mgr. Milan Jánoš
1 Rajec I. kategória Katolícka spojená škola, CZŠ sv. Jána Vianneyho Nám. A. Škrábika 5 015 01 Rajec  doručené
2 Rajec I. kategória Základná škola Lipová 2 015 01 Rajec  doručené
3 Rajec I. kategória Základná škola Školská 394 013 12 Turie  doručené
4 Rajec I. kategória Základná škola Rajecké Teplice Pionierska 95 013 13 Rajecké Teplice  doručené
5 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Hôrky 200 010 04 Hôrky  doručené
6 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Višňové 446 013 23 Višňové  doručené
7 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 474/5 013 14 Kamenná Poruba  doručené
8 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Rosina 624 013 22 Rosina  doručené
Zodpovedný: Mgr. Milan Jánoš
1 Rajec II. kategória Gymnázium Javorová 5 015 01 Rajec  doručené
Zodpovedný: Mgr. Mária Rafajdusová
1 Varín I. kategória Spojená škola Belá Oslobodenia 165 013 05 Belá  doručené
2 Varín I. kategória Základná škola Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina   doručené
3 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Športovcov 342 013 25 Stráňavy  doručené
4 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Školská 86 013 06 Terchová  doručené
5 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Ondreja Šrefku M. R. Štefánika 432 013 03 Varín  doručené
6 Varín I. kategória Základná škola SNP Mládeže 289 013 24 Strečno  doručené
7 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Brodňanská 110, Žilina 010 14 Žilina  doručené
Zodpovedný: Mgr. Karol Vlčko
1 Žilina I. kategória Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa 3 010 01 Žilina  doručené
2 Žilina I. kategória Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Gaštanová 53, 010 07 Žilina 010 07 Žilina  doručené
3 Žilina I. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  doručené
4 Žilina I. kategória Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 010 03 Žilina  doručené
5 Žilina I. kategória Základná škola Martinská 20 010 08 Žilina  doručené
6 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 49 010 01 Žilina  doručené
7 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou Ul.sv. Gorazda 1 010 08 Žilina  doručené
8 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 010 07 Žilina  doručené
9 Žilina I. kategória Súkromná základná škola Oravská cesta 11 010 01 Žilina  doručené
10 Žilina I. kategória Základná škola Karpatská 8063/11 010 08 Vlčince  doručené
11 Žilina I. kategória Osemročné gymnázium Varšavská 1 010 08 Vlčince  doručené
12 Žilina I. kategória Základná škola Lichardova 2805/24 010 01 Žilina  doručené
Zodpovedný: Mgr. Karol Vlčko
1 Žilina II. kategória Dopravná akadémia Rosinská 2 010 08 Žilina  doručené
2 Žilina II. kategória Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 010 01 Žilina  doručené
3 Žilina II. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  doručené
4 Žilina II. kategória Hotelová akadémia Hlinksá 31 010 01 Žilina  doručené
5 Žilina II. kategória Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina  doručené
6 Žilina II. kategória Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Vysokoškolákov 13 010 08 Žilina  doručené
7 Žilina II. kategória Stredná odborná škola stavebná Tulipánova 2 011 62 Žilina  doručené
8 Žilina II. kategória Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina  doručené
9 Žilina II. kategória Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 010 01 Žilina  doručené
10 Žilina II. kategória Gymnázium bilingválne Žilina T. Ružičku 3 010 01 Žilina  doručené
11 Žilina II. kategória Stredná odborná škola elektrotechnicka Komenského 60 010 01 Žilina  doručené
12 Žilina II. kategória Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968 010 01 Žilina  doručené
13 Žilina II. kategória Súkromná stredná odborná škola Saleziánska 18 010 01 Žilina  
              doručené
14 Žilina II. kategória Gymnázium Hlinská 29 011 80 Žilina doručené
 • Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády

  V dňoch 16. až 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) a tento ročník sa organizoval v spolupráci s DKÚ Banskobystrickej diecézy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ZŠ SŠ.

  Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii základné školy sa stalo družstvo Banskobystrickej diecézy - ZŠ sv. Dominika Sávia zo Zvolena. Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo Košickej arcidiecézy - Gymnázium sv. Edity Steinovej z Košíc.

   

  Výsledky I. kategória

  Výsledky II. kategória

   

  Umiestnenie súťažiacich Žilinskej diecézy:

  V kategórii ZŠ sa súťažiaci z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline umiestnili na 2. mieste a v kategórii SŠ študenti Bilingválneho gymnázia v Sučanoch obsadili 6. miesto.

 • Diecézne kolo Biblickej olympiády 2016/2017

  Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympády a medzi sebou súťažili víťazne družstvá z dekanátnych kôl.

  Začali sme svätou omšou v kaplnke, ktorú celebroval Mons. Jozef Šelinga - riaditeľ DKÚ spolu so školským dekanom Mgr. Zdenkom Králikom. Súťaž pokračovala v aule diecézneho centra pod dohľadom odbornej poroty a pedagógov.

   

  1. miesto

  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

  počet bodov 106

  Klára Kučerová, Paula Joneková, Jakub Kaduc, Mgr. Alena Muchová

   

  2. miesto

  Základná škola Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

   

  počet bodov 100

  Monika Pošteková, Rebeka Pošteková, Andrej Lendóci, Mgr. Mária Moskáľová

  3. miesto

  Základná škola Podvysoká, Podvysoká 307

   

  počet bodov 99

   Ľubomír Staník, Dávid Šulava, Timotej Šulava, Mgr. Darina Čišecká

   

   
  Aj druhý deň 26. apríla 2017 sme začali svätou omšou v kaplnke, ktorú celebroval Mons. Jozef Šelinga - riaditeľ DKÚ spolu so školským dekanom Mgr. Michalom Melišíkom. Súťaž pokračovala v aule diecézneho centra, moderátorom bol opäť Mgr. Karol Vlčko. Na priebeh dohliadala odborná porota a učitelia.
   

  1. miesto

  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

   

  počet bodov 100

  Veronika Bergerová, Daniela Malatincová, Jakub Pánek, Mgr. Daniela Mičáňová

   

  2. miesto

  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

   

  počet bodov 98

  Veronika Bollová, Mária Koyšová, Viliam Augustín, Mgr. Alena Muchová

   

  3. miesto

  Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8

   

  počet bodov 96

   Zuzana Komorášová, Michal Červenec, Jozef Wallenfels, Mgr. Zuzana Hrenáková

   
  Všetkým prajeme, život postavený na Božom slove a postupujúcim veľa úspechov na celoslovenskom kole!
   

   

 • Biblická olympiáda

  Milé kolegyne, milí kolegovia prajeme Vám požehnaný čas.

   

  Niekoľko informácií o dianí.

  Dňa 1. marca 2017 sme odoslali 112 pozvánok na dekanátne kolo biblickej olympiády, aby ste ich po návrate do škôl mali v pošte.

  Taktiež boli odoslané pozvánky na stretnutie zodpovedných za priebeh v jednotlivých dekanátoch, ktoré sa uskutoční 17. marca 2017 v Diecéznom centre v Žiline /adresár podľa voľby dekanátu/.

   

  P. č.  Titul. Meno Priezvisko Dekanát
  1. Mgr. Karol Petrus Bytča
  2. Mgr. Anna Krellová Čadca
  3. Mgr. Anna Lokajová Čadca
  4. PaedDr. Marcela Dolovacká Ilava
  5. Mgr. Mária Macušová Kysucké Nové Mesto
  6. PaedDr. Ivana Ďuricová Martin
  7. Mgr. Zuzana Hrenáková Považská Bystrica
  8. Mgr. Jana Brišová Púchov
  9. Mgr. Milan Jánoš Rajec
  10. Mgr. Mária Rafajdusová Varín
  11. Mgr. Karol Vlčko Žilina
  12. Mgr. Ing. Ľubica Englártová Žilina

   

 • Vyhodnotenie dakanátneho kola BO 2016/2017

  Vyhodnotenie dekanátneho kola /kliknutím na postupujúcu školu sa zobrazia podrobné výsledky v dekanáte/


  Diecézne kolo sa uskutoční:

  I. kategória:  25. apríla 2017

  II. kategória: 26. apríla 2017

 • Biblické knihy k Biblickej olympiáde 2016/2017

  Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, www.dkuspis.sk
  Prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.