Školský rok 2017/2018 /aktuálne/

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2017/2018:

 

STARÝ ZÁKON: Genezis 12 - 50

(Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Genezis 11, 27 - 32)

 

NOVÝ ZÁKON:  Evanjelium podľa Marka

 

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

Propozície

Prihlasovanie

Komentár k biblickým knihám prof. ThDr. František Trstenský, PhD.

SZ Kniha Genezis

NZ Evanjelium podľa Marka