Školský rok 2017/2018 /archív/


 

 

 • Celoslovenské kolo BO 2017/2018

  Výsledková listina I. kategória

  Výsledková listina II. kategória

 • Diecézne kolo BO 2017/2018

  V apríli sa v Diecéznom cente v Žiline uskutočnili diecézne kolá Biblickej olympiády v kategórii základné a stredné školy.

  Tento školský rok bol už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže v dekanátnych kolách zapojilo 77 základných a 29 stredných škôl našej diecézy a víťazi postúpili na diecézne kolo.

  Prvý deň 24. apríla 2018 súťažilo 11 trojčlenných družstiev základných škôl a druhý deň 25. apríla 2018 súťažilo 6 trojčlenných družstiev za jednotlivé dekanáty.

   

   Víťazné družstvo I. kategória

  Základná škola, Podvysoká 307, 023 57 Podvysoká

   

  foto (klikni)

   

  Víťazné družstvo II. kategória

  Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina

  foto (klikni)

  Podrobnosti súťaže, vyhodnotenie a úspešnosť riešiteľov nájdete po kliknutí na nadpis

 • Výsledky dekanátných kôl Biblickej olympiády 2017/2018

   

  P. č.  Dekanát Súťažná kategória Názov školy Adresa školy PSČ Podrobné výsledky Zodpovedný za školu
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Petrus
  1

  Bytča

  I. kategória ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Školská 248 013 41 Dolný Hričov  Výsledky Mgr. Ľudmila Pospíšilová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
  1

  Čadca

  I. kategória Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov 781 023 14 Skalité  Výsledky Mgr. Marta Vojčiňáková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Lokajová
  1

  Čadca

  II. kategória Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 022 01 Čadca  Výsledky Mgr. Anna Lokajová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Tomáš Struňák
  1

  Ilava

  I. kategória Základná škola Medňanská 514/5 019 01 Ilava  Výsledky PaedDr. Mgr. Marcela Bagínová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1

  Kysucké Nové Mesto

  I. kategória Základná škola Oščadnica Ústredie 760 023 01 Oščadnica  Výsledky Mgr. Jana Matejičková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1

  Kysucké Nové Mesto

  II. kategória Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké nové Mesto  Výsledky Mgr. Mária Macušová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1

  Martin

  I. kategória Základná škola A. Dubčeka Budovateľov 9 036 09 Martin  Výsledky Mgr. Marta Stanková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1

  Martin

  II. kategória Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany  Výsledky Mgr. Daniela Mičáňová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Monika Kocianová
  1

  Považská Bystrica

  I. kategória Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica  Výsledky Mgr. Renata Rešová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Zuzana Hrenáková
  1

  Považská Bystrica

  II. kategória Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica  Výsledky Mgr. Zuzana Hrenáková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1

  Púchov

  I. kategória Základná škola s materskou školou  Slovanská 23 020 14 Púchov  Výsledky Mgr. Marcela Janeková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1

  Púchov

  II. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov  Výsledky Mgr., Ing. Mária Kotlasová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1

  Rajec

  I. kategória Katolícka spojená škola - CZŠ sv. Jána Vianneyho Andreja Škrábika 5 015 01 Rajec  Výsledky Mgr., Ing.Mária Betinská
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1

  Rajec

  II. kategória Gymnázium Javorová 5 015 21 Rajec  Výsledky Mgr. Zdenko Králik
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
  1

  Turzovka

  I. kategória Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká Výsledky Mgr. Darina Čišecká
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Rafajdusová, PaedDr. Zuzana Synáková, PhD.
  1

  Varín

  I. kategória Základná škola Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina  Výsledky Mgr. Monika Buchtová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
  1

  Žilina

  I. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  Výsledky Mgr. Samuela Muchová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
  1

  Žilina

  II. kategória Bilingválne gymnázium T. Ružičku 3 010 01 Žilina  Výsledky ThLic. Radovan Petrek

   

   

   

 • Registrácia na BO v školskom roku 2017/2018

  Zoznam prihlásených škôl na BO v školskom roku 2017/2018

  List riaditeľom/zodpovedným bol odoslaný 18. decembra 2017

  Škola doručí záznam zo školského kola na DKÚ v Žiline /uskutočniť školské kolo odporúčame do 31. januára 2018), aby bolo potvrdenie na DKÚ do 05. februára 2018!!! Elektronické potvrdenie cez formulár je dostačujúce.

  Elektronické potvrdenie o priebehu školského kola

   

  Potvrdenie o školskom kole I. kategória /tlač/

  Potvrdenie o školskom kole II. kategória /tlač/

  Nový organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

   

  Ruší sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916.

  Doručenie potvrdenia je postačujúce v elektronickej podobe cez formulár, alebo tlačivom /stačí sken/.

  Aktualizované 9.2.2018 o 19:00 h!!! 

  P. č.  Dekanát Súťažná kategória Názov školy Adresa školy PSČ Potvrdenie o školskom kole Zodpovedný za školu
  Zodpovedný za dekanátne kolo:
  1 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou  Kotešová 378 013 61 Kotešová  doručené Ing. Mgr. Ostrochovská Jana
  2 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou  Štiavnik 177 013 55 Štiavnik  doručené PaedDr. Daniela Trulíková
  3 Bytča I. kategória Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 013 51 Predmier  doručené Mgr. Katarína Čičková
  4 Bytča I. kategória Základná škola Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča  doručené  Mgr. Marta Harmečková
  5 Bytča I. kategória ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Školská 248 013 41 Dolný Hričov  doručené Mgr. Ľudmila Pospíšilová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
  1 Čadca I. kategória Základná škola Bukovina 305 023 54 Turzovka  doručené Mgr. Monika Janíková
  2 Čadca I. kategória Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov 781 023 14 Skalité  doručené Mgr. Marta Vojčiňáková
  3 Čadca I. kategória Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729 023 14 Skalité  doručené  Mgr. Mária Padyšáková
  4 Čadca I. kategória Základná škola Zákopčie Stred 957 023 11 Zákopčie  doručené Mgr. Mária Ščuriková
  5 Čadca I. kategória Základná škola M. R. Štefánika 2007 022 01 Čadca  doručené Mg. Ing. Oľga Kravcová
  6 Čadca I. kategória Základná škola J. A. Komenského Komenskeho 752 022 04 Čadca  doručené Mgr. Monika Klimeková 
  7 Čadca I. kategória Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková 705 023 51 Raková  doručené Mgr. Vladimír Švancár
  8 Čadca I. kategória Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká  doručené Mgr. Darina Čišecká
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Lokajová
  1 Čadca II. kategória Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Horná 137 022 01 Čadca  doručené Mgr. Mária Pohančeníková
  2 Čadca II. kategória Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 022 01 Čadca  doručená Mgr. Anna Lokajová
  3 Čadca II. kategória Stredná odborná škola technická Okružná 693 022 01 Čadca  doručené Mgr. Mária Semanová
  4 Čadca II. kategória Gymnázium J. M. Hurbana Ul. 17. novembra 1296 022 01 Čadca  doručené Mgr. Anna Krellová
  5 Čadca II. kategória Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17. novembra 2579 022 01 Čadca  doručené Ing. Mária Pohančeníková
  6 Čadca II. kategória Obchodná akadémia D. M. Janotu Ul. 17. novembra 2701 022 01 Čadca  doručené PaedDr. Gabriela Filová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Tomáš Struňák
  1 Ilava I. kategória ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia Školska 386 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené Mgr. Badíková Andrea
  2 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Štúrova 276 018 53 Bolešov  doručené Mgr. Mária Varčeková
  3 Ilava I. kategória Spojená škola sv. Jána Bosca Trenčianska 66/28 018 51 Nová Dubnica  doručené Mgr. L. Rekemová, PaedDr. Mgr. M. Dolovacká
  4 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Centrum I 32 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené Mgr. Lena Ondrejičková
  5 Ilava I. kategória Základná škola Vážska 399 018 61 Ladce  doručené Mgr. Tomáš Struňák
  6 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 018 57 Mikušovce  doručené Mgr. Terézia Bučková
  7 Ilava I. kategória Základná škola Medňanská 514/5 019 01 Ilava  doručené PaedDr. Mgr. Marcela Bagínová
  8 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou  Pod hájom 967 018 41 Dubnica nad Váhom  doručené Mgr. Dana Mederová
  9 Ilava I. kategória ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centurum II 87 018 41 Dubnica nad Váhom  odhlásená Mgr. Eugénia Čellárová
  10 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou H. Gavloviča Školská ulica 369 018 52 Pruské  doručené Mgr. Mária Šatková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Oščadnica Ústredie 760 023 01 Oščadnica  doručené Mgr. Jana Matejičková
  2 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Radoľa 326 023 36 Radoľa  doručené Mgr. Vladimír Hromádka
  3 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov  doručené Mgr. Vladimír Kmec
  4 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Nábrežná 845/17 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené Mgr. Anna Ochodničanová
  5 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Stará Bystrica 680 023 04 Stará Bystrica  doručené Mgr. Ševecová Eliška
  6 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Clemenstisova Clementisova 616 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené Mgr. Jana Richtáriková
  7 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Mládežnícka 1343 023 02 Krásno nad Kysucou  doručené Mgr. Mária Moskáľová 
  8 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Dolinský potok 1114/28 024 01 Kysucké Nové mesto  doručené Mgr.Jaroslava Magurová
  9 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Rudina 443 023 31 Rudina  doručené Mgr. Henrieta Sršňová
  10 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Kysucký Lieksovec 208 023 34 Kysucký Lieskovec  doručené Mgr. Blanka Šamajová
  11 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Hlavná 19 023 35 Ochodnica  doručené Mgr. Irena Nižníková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
  1 Kysucké Nové Mesto II. kategória Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené Marta Mušková
  2 Kysucké Nové Mesto II. kategória Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené Anna Mečiaková
  3 Kysucké Nové Mesto II. kategória Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké nové Mesto  doručené Mgr. Mária Macušová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1 Martin I. kategória Základná škola A. Dubčeka Budovateľov 9 036 09 Martin  doručené Mgr. Marta Stanková
  2 Martin I. kategória Základná škola Komenského 10 038 53 Turany  doručené Mgr. Ján Juhás
  3 Martin I. kategória Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Tomášikova 1 036 01 Martin  doručené PaedDr. Ivana Ďuricová r. Markovičová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
  1 Martin II. kategória Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany  doručené Mgr. Daniela Mičáňová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Monika Kocianová
  1 Považská Bystrica I. kategória Základná škola s materskou školou Brvnište 388 018 12 Brvnište  doručené Mgr. Jana Hamárová
  2 Považská Bystrica I. kategória Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Renata Rešová
  3 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Domaniža 103 018 16 Domaniža  doručené Mgr. Viera Paholíková
  4 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Nemocničná 987/2 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Monika Kocianová
  5 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Slovanská 1415/7 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Anna Križanová
  6 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Školská 235/10 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Peter Nečeda
  7 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Slovenských partizánov Slovenských partizánov 1133/53 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr.Jana Jurkovičova
  8 Považská Bystrica I. kategória Súkromná základná škola DSA Rozkvet 2047 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Gabriela Hajduková
  9 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Dolná Mariková 470 018 02 Dolná Mariková  doručené Mgr. Jana Vrábliková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Zuzana Hrenáková
  1 Považská Bystrica II. kategória Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Zuzana Hrenáková
  2 Považská Bystrica II. kategória Obchodná akadémia Jesenského 259/6 017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Mária Pozníková
  3 Považská Bystrica II. kategória Stredná  priemyselná škola  Slovenských  partizánov 1132/52  017 01 Považská Bystrica  doručené Mgr. Jana Plačková
  4 Považská Bystrica II. kategória Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica  doručené Mgr. Jana Plačková
  5 Považská Bystrica II. kategória Stredná zdravotnícka škola  Školská 230 01701 Považská Bystrica  doručené Mgr. Jana Plačková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1 Púchov I. kategória Základná škola J. A. Komenského Komenského 50 020 01 Púchov  doručené Mgr. Jana Brišová
  2 Púchov I. kategória Cirkevná základná škola sv. Margity  Námestie slobody 562 020 01 Púchov  doručené Mgr. Zuzana Šerá
  3 Púchov I. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov  doručené Mgr., Ing. Mária Kotlasová
  4 Púchov I. kategória Základná škola s materskou školou  Slovanská 23 020 14 Púchov  doručené Mgr. Marcela Janeková
  5 Púchov I. kategória ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica 350 020 63 Lednica  doručené Mgr. Pavol Mičuda
  6 Púchov I. kategória Základná škola Eduarda Schreibera Schreiberova 372 020 61 Lednické Rovne  doručené Mgr. Mária Loduhová
  7 Púchov I. kategória Základná škola Gorazdova 1174/2 020 01 Púchov  doručené Mgr., Ing.Darina Ručková
  8 Púchov I. kategória Základná škola Slatinská 3 018 61 Beluša  doručené Mgr. Terézia Drábiková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
  1 Púchov II. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov  doručené Mgr., Ing. Mária Kotlasová
  2 Púchov II. kategória Stredná odborná škola I. Krasku 491 020 32 Púchov  doručené PaedDr. Monika Hrenáková
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1 Rajec I. kategória Katolícka spojená škola - CZŠ sv. Jána Vianneyho Andreja Škrábika 5 015 01 Rajec  doručené Mgr., Ing.Mária Betinská
  2 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 474/5 013 14 Kamenná Poruba  doručené Mgr. Jozef Dubovec
  3 Rajec I. kategória Základná škola Lipová 2 015 01 Rajec  doručené Mgr. Milan Jánoš
  4 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou  Višňové 446 013 23 Višňové  doručené Mgr. Martina Lúčaníková
  5 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Hôrky 200 010 04 Žilina  doručené Mgr. Eva Teichgrabová
  6 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou  Rosina 624 013 22 Rosina  doručené Mgr. Emília Pallová
  7 Rajec I. kategória Základná škola Pionierska 95 013 13 Rajecké Teplice  doručené  Mgr. Mária Hodásová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
  1 Rajec II. kategória Gymnázium Javorová 5 015 21 Rajec  doručené Mgr. Zdenko Králik
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Rafajdusová, PaedDr. Zuzana Synáková, PhD.
  1 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17 010 14 Žilina  doručené Mgr. Pavol Holeša
  2 Varín I. kategória Základná škola Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina  doručené Mgr. Monika Buchtová
  3 Varín I. kategória Spojená škola Oslobodenia 165 013 05 Belá  doručené Mgr. Jana Chabadová
  4 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku M. R. Štefánika 432 013 03 Varín  doručené Mgr. Zuzana Synáková, PhD.
  5 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou  Školská 490 013 01 Teplička nad Váhom  doručené Mgr. Natália Hogajová 
  6 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou  Športovcov 342 013 25 Stráňavy  doručené Mgr. Tatiana Peťková
  7 Varín I. kategória Základná škola Hlavná 375/26 013 02 Gbeľany  odhlásená Mgr. Katarína Martinkovičová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
  1 Žilina I. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  doručené Mgr. Martin Hric
  2 Žilina I. kategória Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera Gaštanová 53 010 07 Žilina  doručené Mgr. Karol Vlčko
  3 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 49 010 01 Žilina  doručené Mgr. Ján Kaštan
  4 Žilina I. kategória Základná škola sv. Cyrila a Metoda Na Závaží 2 010 01 Žilina  doručené Mgr. Adriána Hančinská
  5 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou  Gaštanová 56 010 07 Žilina  doručené Mgr. Zdenka Ručková
  6 Žilina I. kategória Základná škola Martinská 20 010 08 Žilina  doručené Mgr. Bzdilíková Božena
  7 Žilina I. kategória Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa 3 010 01 Žilina  doručené Mgr. Katarína Križňanová
  8 Žilina I. kategória Súkromná základná škola Oravská cesta 11 010 01 Žilina  doručené Mgr. Ivana Paúrová
  9 Žilina I. kategória Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 010 03 Žilina  doručené Mgr. Jaroslav Pavelčík
  10 Žilina I. kategória Základná škola Karpatská 8063/11 010 08 Žilina  doručené Mgr. Eva Jakmašová
  Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Ing. Ľubica Englártová
  1 Žilina II. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina  doručené Mgr. Martin Hric
  2 Žilina II. kategória Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Vysokoškolákov 13 010 08 Žilina  doručené Mgr., Ing. Ľubica Englártová
  3 Žilina II. kategória Stredná odborná škola stavebná Tulipánova 2 011 62 Žilina  doručené PaedDr. Vladimír Fuljer
  4 Žilina II. kategória Bilingválne gymnázium T. Ružičku 3 010 01 Žilina  doručené ThLic. Radovan Petrek
  5 Žilina II. kategória Hotelová akadémia Hlinská 31 010 01 Žilina  doručené Mgr. Jaroslava Gabčová
  6 Žilina II. kategória Gymnázium Hlinská 29 011 80 Žilina  doručené PaedDr. Vladimír Fuljer
  7 Žilina II. kategória Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 010 01 Žilina  doručené Mgr. Adriána Hančinská
  8 Žilina II. kategória Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina  doručené PaedDr. Lenka Kulichová
  9 Žilina II. kategória Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina  doručené PhDr. Zuzana Čičmancová
  10 Žilina II. kategória Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 010 01 Žilina  doručené Mgr. Jozefa Michalcová
  11 Žilina II. kategória Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22  010 01 Žilina  doručené Mgr. Eva Štalmachová 
  12 Žilina II. kategória Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 010 08 Žilina  odhlásená Mgr. Ľudmila Jurašíková