Štatistika

Do konca novembra sa vypĺňajú štatistiky o vyučovaní NBV/KNB za farnosť.

V tomto školskom roku testujeme elektronický zber cez formulár.

- formulár na vpylnenie

- formulár pre špeciálne školy 

Diecézny katechetický úrad

P. O. Box B-46

011 36 Žilina

 

Štatistické údaje o vyučovaní NBV/KNB 2017/2018 (excel stiahni)

 Zoznam doručených štatistických údajov k 22. 11. 2017:

Dekanát Farnosť Názov školy/škôl
Bytča Kotešová ZŠ s MŠ, Kotešová 378
Bytča Bytča Ulica Mieru, Bytča
Bytča Dolný Hričov ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka Dolný Hričov
Bytča Dolný Hričov ZŠ s MŠ Horný Hričov
Bytča Bytča Gymnázium
Bytča Kolárovice Základná škola s materskou školou Kolárovice
Čadca Korňa ZŠ Korňa
Čadca Raková CZŠ Jána Palárika Raková 705
Čadca Čierne Základná škola Čierne - Vyšný koniec
Čadca Čadca Kýčerka SOŠ technická, Okružná 693
Čadca Turzovka ZŠ Turzovka Bukovina 305
Čadca Skalité Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781
Čadca Skalité Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
Ilava Košeca Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie
Ilava Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru
Ilava Bolešov Základná škola s materskou školou Bolešov
Ilava Pruské Stredná odborná škola Pruské
Ilava Dubnica nad Váhom Gymnázium, Stredná priemyselná škola
Ilava Dubnica nad Váhom Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Ilava Ilava Základná škola
Ilava Pruské ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Školská 369, Pruské
Ilava Nová Dubnica Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/20, 018 51 Nová Dubnica
Ilava Ladce Základná škola Ladce
Ilava Červený Kameň ZŠ s MŠ Červený Kameň
Ilava Červený Kameň ZŠ s MŠ Mikušovce
Ilava Červený Kameň ZŠ Tuchyňa
Ilava Košeca Základná škola s materskou školou
Ilava Nová Dubnica Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1
Kysucké Nové Mesto Nová Bystrica ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Kysucké Nové Mesto Oščadnica ZŠ Oščadnica - Ústredie, 023 01 Oščadnica 760
Kysucké Nové Mesto Oščadnica ZŠ s MŠ Oščadnica 1374
Kysucké Nové Mesto Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto Základná škola Dolinský potok
Kysucké Nové Mesto sv. Jakuba kysucké Nové Mesto ZŠ s MŠ Povina
Kysucké Nové Mesto Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ZŠ - Nábrežná č. 845/17, Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto Stará Bystrica Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
Kysucké Nové Mesto Nesluša ZŠ Nesluša
Kysucké Nové Mesto Panny Márie Kysucké Nové Mesto ZŠ Radoľa
Kysucké Nové Mesto Panny Márie, Kysucké Nové Mesto ZŠ Clementisova KNM
Kysucké Nové Mesto Panny Márie, Kysucké Nové Mesto Spojená škola internátna, KNM
Kysucké Nové Mesto Panny Márie, Kysucké Nové Mesto Spojená škola, Nábrežná, KNM
Kysucké Nové Mesto Panny Márie, Kysucké Nové Mesto Špeciálna základná škola, Lipová, KNM
Martin Martin - Sever ZŠ A. Stodolu, ZŠ Hurbana, ZŠ A. Dubčeka, Súkromná ZŠ T. Zanovita, KZŠ Bernoláka
Martin Sučany Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Martin Martin - mesto ZŠ Ul. jahodnícka 1, Martin
Martin Martin-mest ZŠ s MŠ Gorkého, Obchodná akadémia Martin
Považská Bystrica Považská Bystrica Základná škola Školská 235/10, 017 01 Považská Bystrica
Považská Bystrica Považská Bystrica SOŠ Považská Bystrica
Považská Bystrica Sv. rodiny SNP Pov. Bystrica Základná škola, SNP 1484,
Považská Bystrica Papradno Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
Považská Bystrica Považská Bystrica ZŠ Nemocničná 987/2
Považská Bystrica Považská Bystrica Základná škola Stred
Považská Bystrica Považská Bystrica Obchodná akadémia Považská Bystrica
Považská Bystrica Pov. Bystrica, farnost sv. Rodiny ZS Slovanska
Považská Bystrica Rozkvet SZŠ-DSA, Rozkvet
Považská Bystrica Považská Bystrica ZŠ sv. Augustína
Považská Bystrica Považská Bystrica Gymnázium v Považskej Bystrici
Púchov Lednické Rovne Základná škola E.Schreibera
Púchov Púchov ZŠ Ul. Gorazdova, Púchov
Púchov Púchov SOŠOaS Púchov
Rajec Višňové ZŠ Turie
Rajec Lietava ZŠ s MŠ Hôrky
Rajec Rajec Katolícka spojená škola
Rajec Rajec Základná škola Rajec, Lipová
Rajec Rajec Gymnázium Rajec
Varín Gbeľany Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany
Varín Teplička nad Váhom ZŠ Žofie Bosniakovej
Žilina Žilina - Saleziáni ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
Žilina Žilina - mesto SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, ZA
Žilina Žilina - mesto Súkromná stredná umelecká škola
Žilina Žilina - Saleziáni Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Žilina Žilina - Hájik ZŠ Nám. mladosti 1
Žilina Žilina - mesto CZŠ Romualda Zaymusa
Žilina Žilina - Solinky Gymnázium, Hlinská 29,ˇŽilina
Soš stavebná, Tulipánova 2, Žilina
Žilina Žilina - mesto Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline
Žilina Žilina - Solinky Hotelová akadémia Žilina
Žilina Žilina - Bytčica Spojená škola, Hlavná 2, Bytčica
Žilina Žilina - mesto SZŠ, Hlboká cesta 23, Žilina
Žilina Žilina - mesto Stredná odborná škola elektrotechnická
Žilina Žilina - mesto Obchodná akadémia, Veľká okružná
Žilina Žilina - Vlčince Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina
Žilina Trnové Základná škola
Žilina Žilina - mesto Gymnázium
Žilina Žilina - Zástranie Základná škola v Budatíne 122/7
Žilina Žilina - Vlčince ZŠsMŠ,Ul.sv.Gorazda 1,Žilina
Žilina Žilina - mesto Konzervatórium Žilina
Žilina Žilina - mesto SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina
Žilina Rajecké Teplice Základná škola
Žilina Rajecké Teplice Základná škola Stránske
Žilina Žilina - Bytčica Základná škola Lietavská lúčka

 

Štatistické údaje i vyučovaní NBV/KNB 2016/2017

Štatistické údaje i vyučovaní NBV/KNB 2015/2016

 

Štatistické údaje i vyučovaní NBV/KNB 2014/2015