Stretnutia školských dekanov

Pracovné stretnutie školských dekanov s diecéznym biskupom sa spravidla koná raz ročne v zasadačke Diecézneho katechetického strediska, Jána Kalinčiaka 1 v Žiline.