Stretnutie zodpovedných za dekanátne kolá Biblickej olympiády 16.03.2013

Zodpovední sa stretli na DKÚ v Žiline o 09.00 hod. Na stretnutí si prevzali prezentačný materiál k súťaži, diplomy, perá a zapečatené testové úlohy.

 

  • Dekanátne kolá Biblickej olympiády

    Dňa 22.02.2013 boli odoslané pozvánky na dekanátne kolá BO v počte 108.

    Dekanátne kolá sa uskutočnia 19.03.2013 v jednotlivých dekanátoch.

    Stredné školy z Ilavy a Púchova budú súťažiť v Považskej Bystrici.

    Stredné školy z Martina a Rajca budú súťažiť v Žiline.