Tematické plány pre učiteľa základnej školy

Tematický plán učiteľa pre prvý ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre prvý ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre druhý ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre druhý ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre tretí ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre tretí ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre štvrtý ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre štvrtý ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre piaty ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre piaty ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre šiesty ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre šiesty ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre siedmy ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre siedmy ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre ôsmy ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre ôsmy ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín

 

Tematický plán učiteľa pre deviaty ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín

Tematický plán učiteľa pre deviaty ročník ZŠ, vypracovaný na 66 vyučovacích hodín