Teológia Tela Jána Pavla II. na Rádiu LUMEN

Katechézy o ľudskej láske a učenie Jána Pavla II.  si môžete vypočuť každú nedeľu o 10.00 hod. na Rádiu LUMEN.

Karol Wojtyla ešte ako kňaz a biskup sa rád stretával s mladými ľudmi, snúbencami a manželmi.  Doprevádzal ich na ceste s otcovskou miernosťou a láskou, sám sa od nich učil a nechával sa nimi viesť. Počúval ich príbehy, bolesti a radosti.

 

Teológia Tela sa zrodila v hlbokej meditácii nad niekoľkými biblickými textami.  Zrodila sa z túžby znovu sa pozrieť na prvotný plán Stvoriteľa a zo snahy zodpovedať na stále kladené naliehavé otázky ohľadom dôstojnosti telesnej lásky a zodpovedného rodičovstva.

Teológia Tela je pracovný názov súboru viac než 130 katechéz, ktoré predniesol Ján Pavol II. pri pravidelných stredajších generálnych  audienciách od septembra 1979 do  novembra 1984.

Je v nich zhrnutá a prehĺbená téma Božieho zámeru s ľudskou láskou, téma, ktorá ležala pápežovi Jánovi Pavlovi II. mimoriadnym spôsobom na srdci.