Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Aktualizácia databázy - diecéznej knihy katechétov 2019/2020

  V mesiaci september prebieha aktualizácia databázy katechétov - diecézna kniha pre aktuálny školský rok 2019/2020.

  V mesiaci október je možná evidencia do databázy katechetického strediska pre kňazov ak napríklad:

  - kňaz vyučuje náboženstvo/náboženskú výchovu a chce mať aktuálny prehľad (plány vyučovania, legislatíva, objednávanie učebníc, pracovných zošitov a iné)

  - ak nevyučuje, ale má vo farnosti katechétov a chce mať informácie súvisiace so školským vyučovaním náboženstva

  Formulár na vyplnenie /klikni/

  Od 1. októbra 2019 budeme používať novú - aktuálnu databázu katechétov.

  Od 1. novembra 2019 budeme používať novú - aktuálnu databázu kňazov.

  Pre komunikáciu cez e-mail, je potrebné byť registrovaný v databáze.

  Ak vám neprichádzajú správy z DKÚ pravdepodobne nie ste v databáze.

 • Seminár - Interpretácia vybraných biblických tém

  V utorok 22. októbra sa v Žiline v Diecéznom centre na ulici Jána Kalinčiaka 1 uskutoční seminár pod názvom "Interpretácia biblických tém". Obsah seminára bude tematicky zameraný na starozákonnú Knihu Exodus, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Lektorom bude prof. František Trstenský. 

  Elektronická registrácia na seminár - prihlasovanie

  Pozvánka s programom. 

  Srdečne pozývame na seminár.

 • Biblická olympiáda v školskom roku 2019/2020

  V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci. Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:

  Starý zákon: Kniha Exodus (1. - 24. kapitola), Kniha proroka Jonáša.

  Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.

  Propozície

  Komentáre k biblickým knihám

  Nosná téma olympiády: Z tmy do svetla

  Elektronická registrácia do súťaže

  Tešíme sa na spoločný čas strávený pri jednotlivých súťažiach a vyprosujeme Vám mnoho darov Ducha Svätého.