Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Darujte svoj hlas

  Sme radi, že sme aj vďaka vašim podnetom mohli vytvoriť diecézne projekty, ktoré boli zaradené do verejného hlasovania

  Podali sme dva diecézne projekty:
  1.Aby žiadny katechéta neostal vo svojej službe sám - projekt je zameraný na rozšírenie portfólia služieb Diecézneho katechetického úradu, službu odbornej podpory, individuálneho doprevádzania, supervízie. Cieľom je tiež postupná transformácia charakteru "Úradu" tak, aby sa stával strediskom, miestom, kde katechéti nachádzajú atmosféru prijatia, pochopenia a podpory pre svoju činnosť. Ďalšou oblasťou projektu je ďalšie zveľadenie odbornej činnosti Úradu a zlepšenie komunikácie s cieľovou skupinou, k čomu má prispieť aj vstup na sociálne siete a inovácia webového sídla.

  2. Božie slovo - nástroj budovania viery dospelých kresťanov  -  projekt sa zaoberá tvorbou katecheticko-metodologických materiálov, postavených na Božom slove. Materiály budeme pripravovať pre tých, ktorí by s našou spoluprácou chceli ponúkať biblické stretnutia. Náš projekt súčasne ponúka ich formáciu, pretože oni budú protagonistami, teda nadšencami biblických skupín vo farnostiach. Keďže tento metodologický materiál bude pripravovaný aj formou vizuálnych prezentácií, jeho využitie môže byť aj širšie, napríklad pri príprave k sviatostiam, v rámci liturgie, alebo ako súčasť príležitostnej katechézy, duchovných obnov a podobne.

  Viac informácii a hlasovanie cez link https://granty-dcza.webnode.sk/

  Spolu bolo podaných 22 diecéznych projektov - môžete hlasovaním podporiť jeden diecézny projekt.
   
  /Okrem toho bolo podaných aj 146 farských projektov medzi ktorými tiež môžete podporiť jeden./
   
   
  - hlasovanie nestojí žiadne € iba chvíľku času 
  - hlasovanie prebieha od 1. do 15. decembra 2019 https://granty-dcza.webnode.sk/
  - v hlasovaní sa hlasuje zvlášť za farské projekty a zvlášť za diecézne projekty

  Podporte náš projekt zdieľaním a svojím hlasom. Ďakujeme.


 • Adventné video - vstupy

   

   

 • Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  Vážení kolegovia, kolegyne dávame Vám na vedomie informáciu z MŠ SR:

  Dovoľujeme si Vás požiadať o postúpenie informácie Vašim pedagogickým zamestnancom o zverejnení Aplikačnej pomôcky k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na stránke /klikni/.

 • Známka nie je všetko

   

   

  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči Vás srdečne pozýva na worshop pre učiteľov ZNÁMKA NIE JE VŠETKO.

  Termín a miesto konania:

  13.02.2020 o 13.00 hodine v Žiline (Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1)

  14.02.2020 o 09:30 hodine v Levoči (KPKC, Bottova 15 - budova internátu).

  Účastnícky poplatok: 8 eur.

  Lektorka je Janette Motlová (Maziniová). Vzdelávaniu sa venuje 18 rokov. Momentálne pracuje ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Založila neziskovú organizáciu EDUMA a je držiteľkou ocenenia "Lektor roka 2017".

  SRDEČNE VÁS NA TOTO OBOHACUJÚCE STRETNUTIE POZÝVAME A TEŠÍME SA NA VÁS.

  Možnosť prihlásenia /klikni/