Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Celodiecézny katechetický deň 28. 08. 2019

   

  Pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Celodiecézny katechetický deň.

  Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

   

  Program:

  09:00 h Slávnostná svätá omša - Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - žilinský biskup

  10:00 h Prednáška - Dott. Lívia Kvašná, PhD. Téma: Dieťa s ADHD v školskej triede. Účinné výchovné a pedagogické postupy.

  11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

  12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

  Elektronické prihlasovanie - klikni

   

   

  Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy

 • Katechetická konferencia 17. - 19. 10. 2019

  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. - 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo a Mons. Štefa Sečka, Spišský biskup bude výmena skúsenosti a poznatkov, prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár.

  Prihlasovací formulár /klikni/

  Plagát na tlač /klikni/ 

  Záujemcovia tak následne dostanú email s podrobným programom a pokynmi k úhrade konferenčného poplatku. Viac informácii bude dopĺňaných priebežne.

   

 • Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v školskom roku 2019/2020

  V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci. Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:

  Starý zákon: Kniha Exodus (1. - 24. kapúitola), Kniha proroka Jonáša.

  Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.

  Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla

  Tešíme sa na spoločný čas strávený pri jednotlivých súťažiach a vyprosujeme Vám mnoho darov Ducha Svätého.