Veni Sancte

Povinná účasť na podujatí nie je len predpokladom k predĺženiu kánonickej misie, je to zároveň dôležitý čas a priestor z viacerých hľadísk. Prosíme o dary Ducha Svätého, odborne sa formujeme v rámci prednášok (stretnutie s odborníkom), upresňujeme základné informácie, ktoré sú potrebné pre prácu v nastávajúcom školskom roku. Ďalšou skutočnosťou, ktorú zvlášť zdôrazňujeme, je stretnutie sa s otcom biskupom, ktorý misiou vysiela katechétu a ten svojou prítomnosťou vyjadruje jednotu s cirkvou.

 • Celodiecézny katechetický deň 31. augusta 2017

  Pozývame všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte, ktorý sa uskutoční 31. augusta 2017 vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

   

  Program:

  09:00 h Slávnostná svätá omša - hlavný celebrant Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD - diecézny biskup

  10:00 h Prednáška - ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

  11:30 h Organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

  12:00 h Záverečné slovo otca biskupa

  12:15 h Občerstvenie

   

  Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy

  Pozvánka

  Príhovor katechétom

 • Veni Sancte /archív/