Veni Sancte

Povinná účasť na podujatí nie je len predpokladom k predĺženiu kánonickej misie, je to zároveň dôležitý čas a priestor z viacerých hľadísk. Prosíme o dary Ducha Svätého, odborne sa formujeme v rámci prednášok (stretnutie s odborníkom), upresňujeme základné informácie, ktoré sú potrebné pre prácu v nastávajúcom školskom roku. Ďalšou skutočnosťou, ktorú zvlášť zdôrazňujeme, je stretnutie sa s otcom biskupom, ktorý misiou vysiela katechétu a ten svojou prítomnosťou vyjadruje jednotu s cirkvou.