Video - katechézy

Milí hlásatelia radostnej zvesti, v rámci farskej katechézy nájdete na našej stránke katechézy pre mladých a birmovancov, ktoré pozostávajú z krátkeho videa. Obsahovo sú zamerané v tomto čase na vzťah Boh a ja - moja viera. Video je tvorené s pomocou metodického materiálu s názvom Spoločne objavujme DAR - 2. diel.

Téma: Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí (str. 89 - 104)