Víťazstva v dekanátoch 19.03.2013

Do súťaže, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv sa v tomto školskom roku 2012/2013 zapojilo celkovo 9439 žiakov.

Nech hlbšie poznanie Božieho slova - poznanie nášho Otca je pre všetkých odmenou.

Všetkým zodpovedným ako aj katechétom, ktorí sa pričinili o dobrý priebeh súťaže vyslovujeme srdečne Pán Boh zaplať. 

Kompletné výsledky v dekanáte /klikni na víťaznú školu/.

Dňa 25. marca 2013 sme odoslali pozvánky na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2013 v Diecéznom centre.

Kritéria na scénku /klikni/.

Dekanát
1. kategória 2. kategória

 

Zodpovedný za dekanát Bytča Mgr. Anton Gavlas
 ZŠ s MŠ Štiavnik  
Zodpovedný za dekanát Čadca I. kategória - Mgr. Anna Krellová, II. kategória PaedDr. Jana Strýčková
Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705 Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
 
Zodpovedný za dekanát Ilava - PaedDr. Marcela Dolovacká
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Spojená škola sv. Jána Bosca Gymnázium Nová Dubnica

 
Zodpovedný za dekanát Kysucké nové Mesto - Mgr. Mária Macušová
 ZŠ Kysucký Lieskovec  Gymnázium Kysucké Nové Mesto
 
Zodpovedný za dekanát Martin - Mgr. Pavol Pečko
 ZŠ Turany Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
 
Zodpovedný za dekanát Považská Bystrica Mgr. Ing. Dušan Monček
ZŠ Sv. Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8
 
Zodpovedný za dekanát Púchov - Mgr. Terézia Drábiková
Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2, Púchov  Gymnázium, Púchov
 
Zodpovedný za dekanát Rajec - Mgr. Milan Jánoš
KSŠ CZŠ sv. J. M. Vianneyho, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec Katolícka spojená škola - 8. ročné gym. A. Škrábika, Rajec
 
Zodpovedný za dekanát Varín - Mgr. Marta Tichá

ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

 
 

Zodpovedný za dekanát Žilina - I. kategória - Ing. Mgr. Emília Friščáková, II. kategória Ing.Mgr. Ľubica Englártová

 CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

Gymnázium Sv. Františka, Žilina