Zmysluplné domáce a online vzdelávanie

Webinár je súčasťou vzdelávacej aktivity Magickí učitelia online. Informácie o ďalších webinároch nájdete na www.komenskehoinstitut.sk/webinare alebo facebookovej stránke Komenského inštitút.