Biblická olympiáda v školskom roku 2019/2020

V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci. Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:

Starý zákon: Kniha Exodus (1. - 24. kapitola), Kniha proroka Jonáša.

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.

Propozície

Komentáre k biblickým knihám

Nosná téma olympiády: Z tmy do svetla

Elektronická registrácia do súťaže prebieha do 02. 12. 2019!!!

Tešíme sa na spoločný čas strávený pri jednotlivých súťažiach a vyprosujeme Vám mnoho darov Ducha Svätého.

 • ZRUŠENÉ - Biblická olympiáda 2018/2019

  Stanovisko KPKC ohľadne konania Biblickej olympády

 • Registrácia do súťaže pre šk. rok 2019/2020

  Stanovisko KPKC k realizácii dekanátneho kola BO.

  RUŠÍME dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády v dňoch 25. - 26. 03. 2020.

  O náhradom termíne Vás budeme informovať

  Zoznam škôl registrovaných do súťaže pre školský rok 2019/2020:

  Aktualizované doručenie registrácie do dekanátneho (termín do 07. 02. 2020):

  Súťažná kategória Dekanát Registrácia do dekanátneho kola Názov školy Adresa školy PSČ
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola s materskou školou Kotešová 378 013 61 Kotešová
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola s materskou školou Štiavnik 177 013 55 Štiavnik
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola Ul.mieru 1235 014 01 Bytča
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové 284 018 26 Plevník - Drienové
  I. kategória Bytča  nedoručené Základná škola Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka Školská 248 013 41 Dolný Hričov
  I. kategória Bytča  doručené Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 013 51 Predmier
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov 781 023 14 Skalité
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola J. A. Komenského  Komenského 752 022 01  Čadca
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola Stred 957 023 11 Zákopčie
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729 023 14 Skalité
  I. kategória Čadca  doručené Cirkevná základná škola Jána Palárika Ústredie 705 023 51 Raková
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola Rázusova 2260 022 01 Čadca
  I. kategória Čadca  doručené Základná škola Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec
  II. kategória Čadca  doručené SZŠ sv. Františka Assiského Horná 137 022 01 Čadca
  II. kategória Čadca  doručené SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti Horná 137 022 01 Čadca
  II. kategória Čadca  doručené Gymnázium J. M. Hurbana  Ul. 17.novembra 1296 022 01 Čadca
  II. kategória Čadca  doručené Stredná odborná škola technická Okružná 693 022 01 Čadca
  I. kategória Ilava  nedoručené Základná škola s materskou školou Bolešov 276 018 53 Bolešov
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola  Medňanská 514/5 019 01 Ilava
  I. kategória Ilava  doručené Spojená škola sv. Jána Bosca Trenčianska 66/28 018 51 Nová Dubnica
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola Vážska 399 018 63 Ladce
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola s materskou školou Centrum I 32 018 41 Dubnica nad Váhom
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola s materskou školou Mikušovce 157 018 57 Mikušovce
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola s materskou školou H. Gavloviča Školská 369 018 52 Pruské
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola s materskou školou Školská ulica 243/1 018 64 Košeca
  I. kategória Ilava  doručené Základná škola s materskou školou sv. Dominika Sávia Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom
  II. kategória Ilava  doručené Gymnázium Školská 2 018 41 Dubnica nad Váhom
  I. kategória Krásno nad Kysucou  doručené Základná škola  Oščadnica Ústredie 760 023 01 Oščadnica
  I. kategória Krásno nad Kysucou  doručené Základná škola Mládežnícka 1343 023 02 Krásno nad Kysucou
  I. kategória Krásno nad Kysucou  doručené Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374 023 01 Oščadnica
  I. kategória Krásno nad Kysucou  doručené Základná škola s materskou školou Stará Bystrica 680 023 04 Stará Bystrica
  I. kategória Krásno nad Kysucou  doručené Základná škola s materskou školou Nová Bystrica - Vychylovka 687 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola  Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Dolinský potok 1114/28 024 01 Kysucké Nové Mesto
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Nábrežná 845/17 024 01 Kysucké Nové Mesto
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Clementisova 616/1 024 01 Kysucké Nové Mesto
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Hlavná 19 023 35 Ochodnica
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Kysucký Lieskovec 208 023 34 Kysucký LIeskovec
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola s materskou školou Radoľa 326 023 06 Radoľa
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola Rudina 443 023 31 Rudina
  I. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Základná škola s materskou školou Snežnica 218 023 32 Snežnica
  II. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto
  II. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326 024 01  Kysucké Nové Mesto
  II. kategória Kysucké Nové Mesto  doručené Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké Nové Mesto
  I. kategória Martin  doručené KZŠ s MŠ A. Bernoláka Tomášikova 1 036 01 Martin
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola s materskou školou Papradno 312 018 13 Papradno
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola  Nemocničná 987/2 017 01 Považská Bystrica
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola  Slovanská 1415/7 017 07 Považská Bystrica
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola Domaniža 103 018 16 Domaniža
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola sv. Augustína  Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
  I. kategória Považská Bystrica  doručené Základná škola s materskou školou Brvnište 388 018 12 Brvnište
  II. kategória Považská Bystrica  doručené Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica
  II. kategória Považská Bystrica  doručené Stredná priemyselná škola Slovenských  partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
  II. kategória Považská Bystrica  doručené Stredná zdravotnícka škola  Školská 230 017 01 Považská Bystrica
  II. kategória Považská Bystrica  doručené Stredná odborná škola strojnícka  Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica
  II. kategória Považská Bystrica  doručené Obchodná akadémia Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
  I. kategória Púchov  doručené Základná škola Eduarda Schreibera Schreiberova 372 020 61 Lednické Rovne
  I. kategória Púchov  nedoručené Základná škola Gorazdova 1174/2 020 01 Púchov
  I. kategória Púchov  doručené Základná škola J. A. Komenského Komenského 652/50 020 01 Púchov
  I. kategória Púchov  doručené Cirkevná základná škola sv. Margity Námestie slobody 562/1 020 01 Púchov
  I. kategória Púchov  doručené Základná škola Slatinská 3 018 61 Beluša
  I. kategória Púchov  doručené Gymnázium 1. mája 905 020 01 Púchov
  I. kategória Púchov  doručené Základná škola Mládežnícka 1434/16 020 01 Púchov
  II. kategória Púchov  nedoručené Spojená škola I. Krasku 491 020 32 Púchov
  I. kategória Rajec  doručené Katolícka spojená škola  Andreja Škrábika 5 015 01 Rajec
  I. kategória Rajec  doručené Základná škola  Lipová 2 015 01 Rajec
  I. kategória Rajec  doručené Základná škola s materskou školou Višňové 446 013 23 Višňové
  I. kategória Rajec  doručené Základná škola Školská 394 013 12 Turie
  I. kategória Rajec  doručené Základná škola s materskou školou Rosina 624 013 22 Rosina
  I. kategória Turzovka  doručené Základná škola Ústredie 976 023 22 Klokočov
  I. kategória Turzovka  doručené Spojená škola Stred 305 023 54 Turzovka
  I. kategória Turzovka  doručené Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká
  I. kategória Varín  doručené Základná škola  Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina
  I. kategória Varín  doručené Základná škola s materskou školou O. Štefku M. R. Štefánika 432 013 03 Varín
  I. kategória Varín  doručené Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17 010 14 Žilina
  I. kategória Varín  doručené Základná škola s materskou školou Školská 490 013 01  Teplička nad Váhom
  I. kategória Varín  nedoručené Spojená škola  Oslobodenia 165 013 05 Varín
  I. kategória Žilina  doručené Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 010 03 Žilina
  I. kategória Žilina  doručené CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Gaštanová 53 010 07 Žilina
  I. kategória Žilina  nedoručené Základná škola s materskou školou Školská 49 010 01 Žilina
  I. kategória Žilina  doručené CZŠ Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa 3 010 01 Žilina
  I. kategória Žilina  doručené Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina
  I. kategória Žilina  doručené Základná škola Skalka 34 013 11 Lietavská Lúčka
  I. kategória Žilina  doručené Základná škola Karpatská 8063/11 010 08 Vlčince
  I. kategória Žilina  doručené Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 010 07 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Vysokoškolákov 13 010 08 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Súkromná škola umeleckého priemyslu Hálkova 2968/22 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Hotelová akadémia Hlinská 31 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Stredná odborná škola stavebná Tulipánova 2 011 62 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Konzervatórium J. M. Hurbana 48 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Gymnázium Hlinská 29 011 80 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Gymnázium   Varšavská cesta 1 010 08 Vlčince
  II. kategória Žilina  doručené Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2 010 08 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18 010 01 Žilna
  II. kategória Žilina  doručené Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
  II. kategória Žilina  doručené Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 010 01 Žilina

   

 • Seminár - Interpretácia vybraných biblických tém

  V utorok 22. októbra sa v Žiline v Diecéznom centre na ulici Jána Kalinčiaka 1 uskutočnil seminár pod názvom "Interpretácia biblických tém". Obsah seminára bol tematicky zameraný na starozákonnú Knihu Exodus, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Lektorom bol prof. František Trstenský.

  Materiál zo stretnutia:

   

  1. Exodus /klikni/

  2. Kniha proroka Jonáša /klikni/

  3. Evanjelium podľa Jána /klikni/

  4. Z tmy do svetla /klikni/

  5. Obrazy /klikni/